september 24, 2018

YaraVita bladgjødsling kan forbedre overvintringen i høstkorn

Denne høsten er det sådd rekordstore arealer av høstkorn. For å bedre overvintringen av høstkornet kan det være aktuelt å bladgjødsle. YaraVita MANTRAC PRO og YaraVita GRAMITREL er begge aktuelle å bruke.
Bladgjødsling høstkorn
Bladgjødsling høstkorn

Manganmangel

Mangan er et mikronæringsstoff som er nødvendig for veksten, og mangel kan føre til utvintring. Manganmangel oppstår ofte på lett, luftig jord og hvor pH er høy, men kan også forekomme på tyngre jordarter. Et typisk tegn på manganmangel er at det er grønnere i kjøresporene enn utenfor, siden pakket jord er mindre luftig, og mangan i jorda er da i en form som er tilgjengelig for plantene.

Mangan bedrer overvintringen

En forsøksserie i høsthvete og høstbygg utført i Sverige i 2010-2012 (Stoltz, E & Wallenhammar, A.C. 2012), viser forbedret overvintring ved tilførsel av mangan om høsten. Avlingsutslagene for å tilføre mangan var størst i høstbygg med inntil 12 % avlingsøkning for bladgjødsling høst og vår.

YaraVita-anbefaling

Til høstkornet kan det som et generelt tiltak mot mikronæringsmangel være aktuelt å bladgjødsle med 100-300 ml/daa med YaraVita GRAMITREL. Da får man med seg kobber, sink og magnesium i tillegg til mangan. Har man erfaring med at manganmangel er hovedproblemet, så er det mer riktig å bruke 100-200 ml YaraVita MANTRAC PRO. YaraVita-produktene har god blandbarhet, så hvis man tenker å ugrassprøyte eller behandle mot overvintringssopp, så er det enkelt å kombinere dette med en bladgjødsling. Sjekk Yara sin app TankmixIT eller www.tankmix.com før du blander et bladgjødslingsprodukt med andre midler. Både Gramitrel og Mantrac Pro er blandbare med ugrasmidlene Boxer og Atlantis WG.