juli 04, 2019

YaraMila HØST testes i Norge

Vi har lagt opp til en prøvemarkedsføring av YaraMila HØST kommende sesong. Gjødseltypen har allerede vært testet i Sverige to sesonger med gode resultater på lette jordarter med lave fosfor- og kaliumstatusverdier.
YaraMila Høst
YaraMila Høst

Gjødseltypen er testet med meravlinger på 50 kg korn per dekar sammenlignet med der det ikke ble gjødslet  om høsten. Og 25-30 kg korn per dekar sammenlignet med PK-gjødsling om høsten. Gjødseltypen er foreløpig ikke sammenlignet i norske forsøk med YaraMila FULLGJØDSEL 20-4-11 om høsten,  som er den mest vanlige gjødslingspraksisen i Norge pr. i dag.

  • Yara har inn mot sesongen 2019/20 åpnet for at distributørene i Norge kan ta inn YaraMila HØST i sortimentet – for å teste interessen blant norske bønder.
  • Produktet vil ikke lagerføres hos Yara Norge, og bestillingsfristen for 2019/20 sesongen er nå gått ut for våre forhandlere.
  • Yara har ikke tatt stilling til om YaraMila HØST skal inngå i ordinært sortiment, da dette vil være avhengig av norske forsøksresultater.

YaraMila HØST er i hovedsak en ammoniumbasert, P- og K-rik gjødseltype som også inneholder mikronæringsstoffet mangan. Siden gjødseltypen er ammoniumbasert er den surtvirkende, noe som gjør manganet lettere plantetilgjengelig i tillegg til en noe senere og langvarig nitrogeneffekt. Gjødseltypen kombineres med en grunngjødsling med YaraMila FULLGJØDSEL neste vår alt etter behovet for P og K. Videre anbefaler vi at det delgjødsles i en eller to omganger med YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S), YaraBela SULFAN 24-0-0 (6S) eller eventuelt YaraLiva KALKSALPETER.