november 20, 2018

Høstsådd potensial

Mens korndyrkerne i Trøndelag hadde brukbare vekstforhold og fikk bortimot normale kornavlinger, handlet kornsommeren på Østlandet 2018 mest om tvangsmodning, lave avlinger og rekordtidlig tresking. Mange ønsker derfor å legge dette året bak seg så snart som mulig og heller se framover. Det rekordstore arealet som er etablert med høstsådde vekster er en god begynnelse.
Høsthvete
Høsthvete

Blanke ark og god jordstruktur

På Østlandet gikk det verst ut over bøndene i Akershus og Østfold, de to største kornfylkene. Mange drar med seg økonomiske utfordringer etter dette året. Men når det gjelder det dyrkingsmessige, kommer heldigvis neste år med blanke ark og forbedret jordstruktur. Dette fordi tørke hjelper godt til med å løse opp eventuelle pakkeskader. Det blir sprekkdannelser som gir plass til luft og vanntransport.

Store areal

Den tidlige treskingen la til rette for mye høstsådde vekster. Det ble også oppfordret til høstkorn for å avhjelpe en vanskelig såvaresituasjon for vårkorn. Vi har derfor nå et større areal enn noen gang med høstkorn og høstraps på norske jorder. Arealanslagene er i skrivende stund ca. 25 000 dekar høstraps og minst 500 000 dekar med høstkorn.

Høstkornarealene varierer mye fra år til år, mest avhengig av forholdene for etablering. I perioden fra år 2000 og fram til i dag har høsthvetearealet variert fra cirka 20 000 dekar (2012) til 380 000 dekar (2015), med et gjennomsnittlig årlig areal på 230 000 dekar. Med endret klima vil sannsynligvis høstkornarealet i Norge bli større i framtida. Og det er behov og rom for mer norsk hvete, både til mat og fôr.

Stort potensial

Høstkorn og høstraps har høyt avlings- og lønnsomhetspotensial. Gjødsling planlegges utfra jordas næringstilstand og en forventet avling i et normalår. Siden dette normalåret sjelden oppstår, kan ikke gjødslingsplanen være noe fastlåst dokument. For bonden er det nødvendig å respondere riktig på vær og vekstforhold gjennom sesongen. Den reelle gjødslingen skal tilpasses de aktuelle forholdene underveis. Det handler om å sette mål, lage planer, vurdere vekstforhold og utvikling, justere planlagt input etter behov og måle suksess i form av hvilken avling og kvalitet man oppnår.

Yara Smart Farming

Høstsådde vekster er interessante fordi gevinstpotensialet er stort når man gjør de rette dyrkingstekniske tiltak og vekstforholdene er gode. Yara Norge bidrar med riktige gjødseltyper og strategier for at bonden skal lykkes. Vi har også en rekke hjelpemidler og verktøy som er nyttige for å sikre en mest mulig presis gjødsling, Yara N-Sensor, Yara N-Tester og Megalab for å nevne noen. Våre agronomiske hjelpemidler samles nå i konseptet Yara Smart Farming. Her vil du finne alt i fra avanserte digitale verktøy til enkle veiledninger for hvordan du kan jobbe så smart som mulig med næringsforsyning og gjødsling.