Benytt Atfarm kostnadsfritt i 2022

Yaras digitale Atfarm-plattform hjelper bønder å gjødsle mer presist med nitrogen og gi bedre beslutninger på gården. Ved hjelp av satellittbilder for overvåking av vekstene, i kombinasjon med algoritmer basert på Yaras agronomiske ekspertise, kan bønder og rådgivere raskt og enkelt lage tildelingskart for variabel gjødsling. I 2022 kan du benytte Atfarm kostnadsfritt.

Tidligere har dette vært en betalingstjeneste med årlig abonnement, men dette er nå endret for 2022, i lys av situasjonen med høye gjødselpriser.

«Landbruket står overfor store kostnadsutfordringer. Dette påvirker økonomien på mange gårder», sier markedssjef Anders Trømborg i Yara Norge. «Yara har bestemt seg for å gi flere anledning til å fordele gjødsla riktigere. Ved å gjøre Atfarm mer tilgjengelig, vil bonden få mer nytte av hver kg N tildelt. Presis gjødsling er viktigere enn noen gang».

“Atfarm hjelper bønder med å planlegge og overvåke gjødslingsbehovet på skiftene deres», sier Yara-agronom Jan-Eivind Kvam-Andersen. «Bonden kan med dette tilpasse gjødslinga bedre til vekstforholdene og de varierende behovene på ulike deler av jordet. For å komme i gang, gå inn på Atfarm og registrer deg som bruker. Enklere blir det ikke».

«I disse tider ønsker Yara å gjøre det vi kan for å støtte den norske bonden», legger markedssjef Trømborg til. «Ved å gjøre dette presisjonsverktøyet kostnadsfritt for alle, vil det bidra til presis gjødsling hos enda flere til beste for produksjon, lønnsomhet og miljø».

For å lese mer og for å registrere seg, gå til Atfarm

Til informasjon vil de som allerede har betalt for sitt Atfarm-abonnement i løpet av de siste 6 månedene (før 1. feb. 2022), automatisk få refundert pengene.