Hvorfor har prisene fortsatt å stige?

Det har over tid vært en økende global etterspørsel på landbruksvarer. Høsten 2021 opplevde vi betydelig prisstigning på mat og gjødsel i verdensmarkedet. Krigen i Ukraina har nå forsterket utfordringene og prisøkningene kraftig.


Europeisk landbruk er på vei inn i vekstsesongen og behovet for gjødsel er stort. Russland bidrar med nesten 25 % av innsatsfaktorene (ammoniakk, fosfater og kalium) som europeiske gjødselprodusenter behøver. I forrige uke ble det innført sanksjoner mot en rekke russiske enkeltpersoner/oligarker. I praksis stoppet dette umiddelbart mulighetene for å importere innsatsfaktorer og ferdig gjødsel fra de sanksjonerte russiske aktørene. Dette gjelder Yara, så vel som stort sett alle andre gjødselprodusenter i Europa.

Når etterspørselen er stor og tilbudet plutselig faller bort, øker prisene raskt på ammoniakk, fosfater, kalium og ferdig gjødsel. Ekstreme økninger i gassprisene i Europa kom i forrige uke på toppen av dette. Summen av høy etterspørsel, bortfall av råvarer og svært høye kostnader er årsaken til at Yara også i Norge måtte sette opp gjødselprisene.

Hva så framover? Situasjonen er uoversiktlig og uforutsigbar. Det blir utfordringer med å skaffe råvarene til gjødselproduksjon og samtidig forventes høye energipriser. Konsekvensen er at det fra dagens prisnivå både kan gå videre opp og det kan gå ned. Det som uansett er sikkert er at Yara skal gjøre det som står i vår makt for å sikre tilgang på plantenæring både gjennom denne og kommende vekstsesonger.