Korn

Hvordan gjødsle korn i 2022?

Prisen på mineralgjødsel har økt mye denne høsten. En ny vekstsesong skal planlegges under forutsetninger vi tidligere ikke har opplevd. I denne artikkelen skal vi se på hvordan gjødselprisen som gjelder i desember 2021 påvirker valget av gjødselmengde og gjødslingsstrategi i bygg, havre og vårhvete.

Les mer her

økte gjødselpriser

Økte gjødselpriser - hva bør du gjøre?

Prisoppgangen på mineralgjødsel betyr økte kostnader for bonden. Hvordan skal du sikre et godt resultat selv om gjødselregninga blir større? Det handler om å ta riktige grep for å oppnå gode avlinger som gir høye produksjonsinntekter, samt å gjøre tiltak som sikrer best mulig respons på innsatsfaktoren gjødsel.

Les mer her

Grovfor

Hvordan skal grovfôrprodusenter håndtere høye gjødselpriser i vekstsesongen 2022?

I en drøvtyggerproduksjon er det krevende å vurdere konsekvensene av hvert enkelt dyrkingstiltak. Før man konkluderer på hva som er riktig tiltak må man blant annet trekke inn avlings- og kvalitetseffekter og konsekvenser for neste innefôringssesong.

Les mer her

n-sensor

Yara N-Sensor® - presis gjødsling er viktigere enn noen gang

Behovet for nitrogen kan variere mye innenfor ett og samme skifte. Det betyr at en gjødslingspraksis der samme mengde nitrogen blir tilført over hele skiftet kan resultere i både over- og undergjødsling. Ved å bruke Yara N-Sensor® ved gjødsling, tar man hensyn til dette, og N-mengden tilpasses og optimaliseres mens man sprer gjødsla. Nå som kostnadene ved mineralgjødsel har økt, vil det bli enda viktigere å spre mineralgjødsla optimalt.

Les mer her

smart måte

Hvordan senke gjødselkostnadene på en smart måte?

I avveiningen mellom behovet for høy avling og ønsket om å kutte gjødselkostnader, er økt presisjon i spredningen av mineralgjødsel det opplagte svaret.

Les mer her

nullrute

Bruk vinteren til å sette deg inn i Atfarm

For plantedyrkeren er vinteren en god tid for å evaluere sesongen som har vært, og planlegge neste sesong. Et nyttig verktøy i denne evalueringen er Yaras satellittverktøy, Atfarm. Last opp skiftene dine og se på hvordan variasjonen har vært. Kanskje blir du inspirert til å gjøre noen grep til neste sesong? Presis gjødsling er viktigere enn noen gang. 

Les mer her

herøya

Hvorfor har gjødselprisene økt?

Gjødselprisene har steget mye, og er på et nivå vi aldri har hatt tidligere i norsk marked. Det er to store, globale drivkrefter som ligger bak; høy etterspørsel etter mat/landbruksråvarer og svært høye energipriser.
Torsdag 11. november arrangerte Yara Norge, AgriAnalyse og NHO Mat og Drikke et seminar om økte råvare- og energipriser. Følg linken for å se opptak av foredragene og lær mer om hva som skjer i gjødselmarkedet nå.

Les mer her