Moderne gjødselspredere gir stor gevinst

Moderne gjødselspredere

En moderne gjødselspreder som er riktig innstilt og brukes optimalt, sikrer god utnyttelse av kostbar mineralgjødsel. Dette er ekstra viktig i grasdyrking der all mineralgjødsel spres med sentrifugalspreder. Presis tildeling av gjødsla bidrar både til økte avlinger og reduserte produksjonskostnader på grovfôret.

Les mer her

Råd til kornbonden: Gode tiltak for godt resultat

Korn

Publisert i mars 2022

Det kan være fristende å redusere gjødselmengdene for å spare kostnader. Men er det lurt? Hva skjer da med inntektene? For å gi god avling og kvalitet trenger kornet riktig gjødsling også i 2022.

Les mer her

Råd til grasbonden: Smarte strategier som gir avlingsøkning

gras

Publisert i mars 2022

Årets vekstsesong byr på krevende utfordringer, og etablerte dyrkingstiltak må revurderes i lys av økte priser på en rekke innsatsfaktorer.

Les mer her

Gjødsling til korn i en uviss tid

Korn

Publisert i mars 2022

Det går raskt mot våronna. Tross omstendighetene behøver kornet også i kommende sesong gjødsel og andre tiltak på rett sted til rett tid for å gi god avling og kvalitet. Norsk kornproduksjon er viktigere enn noen gang.

Les mer her

Null- og maksruter - hvorfor og hvordan?

Null- og maksruter

Publisert i mars 2022

Null- og maksruter gir deg nyttig informasjon for å optimalisere gjødslingen. En nullrute er en god måte å få innblikk i hvor mye nitrogen jorda bidrar med. I maksruta gjødsler man ekstra med nitrogen, f.eks. 4 kg N pr. dekar. Fargeforskjellen mellom maksruten og det omkringliggende skiftet viser om skiftet begynner å mangle nitrogen og er til hjelp for å vurdere delgjødslingstidspunktet. 

Les mer her

Hvorfor har prisene fortsatt å stige?

wheat

Publisert i mars 2022

Det har over tid vært en økende global etterspørsel på landbruksvarer. Høsten 2021 opplevde vi betydelig prisstigning på mat og gjødsel i verdensmarkedet. Krigen i Ukraina har nå forsterket utfordringene og prisøkningene kraftig.

Les mer her

Benytt Atfarm kostnadsfritt i 2022

Atfarm kostnadsfritt

Publisert i februar 2022

Yaras digitale presisjonsverktøy, Atfarm, hjelper bønder å gjødsle mer presist med nitrogen og gi bedre beslutninger på gården. Ved hjelp av satellittbilder for overvåking av vekstene, i kombinasjon med algoritmer basert på Yaras agronomiske ekspertise, kan bønder og rådgivere raskt og enkelt lage tildelingskart for variabel gjødsling. Presis gjødsling har aldri vært enklere.

Fra 1. februar tilbyr vi Atfarm kostnadsfritt i 2022. 

Les mer her

 

Nytt om pH i jord og kalkingsbehov

kalking

Publisert i februar 2022

Riktig kalktilstand er viktig for å sikre høye avlinger og god utnyttelse av tilført mineralgjødsel. Mange har for sur jord, men dette er en unødvendig avlingsbegrensning som det går an å gjøre noe med.
Nye svenske undersøkelser viser en sterk sammenheng mellom pH i jorda og avlingsnivå, og kan tyde på at optimalt pH-nivå ligger høyere enn vi har trodd.

Les mer her

Hvordan gjødsle korn i 2022?

Korn

Publisert i februar 2022

Prisen på mineralgjødsel har økt mye siden sist sommer. En ny vekstsesong skal planlegges under forutsetninger vi tidligere ikke har opplevd. Hvilke valg skal kornbonden gjøre med hensyn til gjødslingsstrategier og dyrkingstiltak i kommende sesong for å sikre et best mulig resultat? 

Les mer her

Yara N-Sensor® - presis gjødsling er viktigere enn noen gang

n-sensor

Publisert i februar 2022

Behovet for nitrogen kan variere mye innenfor ett og samme skifte. Det betyr at en gjødslingspraksis der samme mengde nitrogen blir tilført over hele skiftet kan resultere i både over- og undergjødsling. Ved å bruke Yara N-Sensor® ved gjødsling, tar man hensyn til dette, og N-mengden tilpasses og optimaliseres mens man sprer gjødsla. Nå som kostnadene ved mineralgjødsel har økt, vil det bli enda viktigere å spre mineralgjødsla optimalt.

Les mer her

Økte gjødselpriser - hva bør du gjøre?

økte gjødselpriser

Publisert i januar 2022

Prisoppgangen på mineralgjødsel betyr økte kostnader for bonden. Hvordan skal du sikre et godt resultat selv om gjødselregninga blir større? Det handler om å ta riktige grep for å oppnå gode avlinger som gir høye produksjonsinntekter, samt å gjøre tiltak som sikrer best mulig respons på innsatsfaktoren gjødsel.

Les mer her

Hvordan skal grovfôrprodusenter håndtere høye gjødselpriser i vekstsesongen 2022?

Grovfor

Publisert i desember 2021

I en drøvtyggerproduksjon er det krevende å vurdere konsekvensene av hvert enkelt dyrkingstiltak. Før man konkluderer på hva som er riktig tiltak må man blant annet trekke inn avlings- og kvalitetseffekter og konsekvenser for neste innefôringssesong.

Les mer her

Hvordan senke gjødselkostnadene på en smart måte?

smart måte

Publisert i desember 2021

I avveiningen mellom behovet for høy avling og ønsket om å kutte gjødselkostnader, er økt presisjon i spredningen av mineralgjødsel det opplagte svaret.

Les mer her

Bruk vinteren til å sette deg inn i Atfarm

nullrute

Publisert i desember 2021

For plantedyrkeren er vinteren en god tid for å evaluere sesongen som har vært, og planlegge neste sesong. Et nyttig verktøy i denne evalueringen er Yaras satellittverktøy, Atfarm. Last opp skiftene dine og se på hvordan variasjonen har vært. Kanskje blir du inspirert til å gjøre noen grep til neste sesong? Presis gjødsling er viktigere enn noen gang. 

Les mer her