Oppdatering uke 36, 2022

Det er tid for tredjeslått hos Arne, og det ser lovende ut. En tidlig førsteslått gir gode vilkår for en gunstig tredjeslått. Nok en gang viser det seg at grasets vekstrytme kan manipuleres gjennom sesongen. Hos Arne ser det nå ut som det blir tre jevnstore slåtter med svært god kvalitet. I forkant av slåtten tok vi en prat med Arne om næringsstatus på gården - se video lengst ned på siden.


Oppdatering onsdag 7. september 2022

 


 

Oppdatering mandag 5. september 2022

Noen ytrer bekymring over hva som skjer med næringsstatus på skiftene når enga driftes mer intensivt med hyppige slåtter. Større avling fører til større næringsbehov, og utfordringen rundt undergjødsling bør oppta flere. Anders Rognlien, grovfôransvarlig i Yara Norge, var innom Arne i forrige uke. I påvente av tredjeslåtten tok de en prat om hvordan Arne vurderer næringsstatus på egen gård.