Oppdatering uke 28, 2022


 

Oppdatering fra Arne fredag 15. juli 2022

Arne Manger går for tre slåtter på Lesja, 570 meter over havet. I intensiv engdyrking må man forvente hyppigere omlegging av enga. Han har som regel sådd gjenlegg med dekkvekst på våren. I denne videoen snakker han om andre måter å etablere enga på for å potensielt kunne heve avlingsnivået i gjenleggsåret.