Oppdatering uke 27, 2023

Vi var tett på Arne Manger i vekstsesongen i fjor da han la om fra 2 til 3 slåtter. Dette fungerte veldig bra - bonden ble fornøyd og kua responderte veldig godt. Det store spørsmålet var likevel; ville dette gå utover overvintringa, og særlig timoteien?


Arne har nå tatt første slåtten og kan meddele at overvintringa ikke er dårligere enn normalt. Pga. været ble slåtten noe sein i år og da var det lett å se at timoteien hadde klart seg bra gjennom vinteren. Arne har allikevel valgt å "reparasjonsså" noe med raigras, men mener dette er en praksis han burde begynt med tidligere og som han vil satse på framover. Til tross for en svært sein vekststart i år, har varmesummen henta seg godt inn igjen, og 2023 ser også ut til å bli en sesong der tre slåtter er fornuftig.