Oppdatering uke 26, 2022

Ikke alt går på skinner for Arne i prosjektet "Fra 2 til 3 slåtter".

 

Oppdatering fra Arne onsdag 29. juni 2022

Mye nedbør og snøsmelting i fjellet har ført til høy vannstand i Gudbrandsdalslågen, og deler av grasarealet ligger i dag, onsdag 29. juni,  under vann. Hva tenker Arne om hvordan dette påvirker resten av vekstsesongen?