Oppdatering uke 24, 2022

Rådgiver i NLR, Ragnhild Sjurgard, var innom hos Arne mandag 13. juni for å ta prognoseprøver.


Dette ble gjort på et skifte som er delt i to, der den ene halvdelen er tilleggsgjødsla med 12 kg YaraBela® OPTI-NS™ 27-0-0 (4S) pr. dekar utover gjødslingsplan. Det blir spennende å se om prognoseprøvene er forskjellige.

Graset som fikk tilleggsgjødsel er på 47 cm og det med vanlig behandling er på 40 cm. Varmesummen er på 310 grader. Værprognosene viser lave temperaturer framover, men slåtten er nok igang over helga. Maksruta, som fikk 4 kg N ekstra, er ikke synlig.