Oppdatering fra Arne uke 22, 2022En relativt kald mai er over. Dette har gjort at graset har buska seg godt og gitt et godt utgangspunkt. Tom 31. mai er det registrert 180 døgngrader. Vi kan måle en plantehøyde på 15 cm. All gjødsling er utført og nå er det bare å håpe at juni bringer varme og gode vekstdøgn.

Tre skifter fikk denne uka 12 kg Opti-NS (3,2 kg N) som tilleggsgjødsling på halve arealet, så får vi se om det gjør noe utslag på proteinnivået. I tillegg er det anlagt en maxrute med 4 kg N.