Statusrapport vårhvete, Stange


1. september

Avlinga ligger nå på tørka med riktig vann %. Avlinga anslås til å være ca. 780 kg/daa, basert på volum og volumvekt. Foreløpig analyse viser: Protein: 13,6 %, Falltall: 394 sek, Hl: 80. Dette er det beste vårhveteavlinga jeg noen gang har tatt, superfornøyd med det.

Ser ut til å ha truffet bra med gjødsling, varieringa av gjødslinga vhj. Atfarm og plantevernet, særlig stråforkortinga som holdt med en runde tidlig – alt i alt en kjempesesong.

26. august

Treska Mirakel Vårhvete torsdag 20 august. Vann% holdt 18-20, men med et innslag av grønne korn valgte jeg likevel å ta den. Også fordi det var meldt regn til helga. Mitt inntrykk av åkeren var at den var litt tynn, men fikk fort bekrefta at avlinga var bra. Før dagen var omme hadde jeg like mange kbm på tørka som det er daa. Dette ble jeg veldig positivt overrasket over, men har siden juni skjønt at det vile bli store korn. Sendte en prøve på Mølla av høsta vare : Protein: 13,6 %, Falltall: 394 sek, Hl: 80. Så får vi håpet at hele partiet er like bra. Veldig fornøyd med at jeg kjørte ned de grønne sprøytespora før tresking.

20 kg N fordelt på 3 gjødslinger og bruk av Atfarm ved delgjødsling pluss Gramitrel har betalt seg godt. Viste seg også at bare en stråforkorting ved ugrassprøyting, 50 ml CCC, var tilstrekkelig når strekningspeioden var såpass tørr. 

19. august

Da synger hveten på siste verset av slipsteinsvalsen. Håper det blir skjæring i morgen om været holder seg og treska blir ledig 😊 Hatt en fantastisk august med sterk varme og sol, men i går kveld datt det ned 10 mm på 5 minutter under byggtresking, helt fra intet. Det bør ikke ødelegge bakekvaliteten. Åkeren er skjær og fin, men enkelte grønnkorn vil påvirke kvaliteten på falltall/skrumpne korn/grønne korn. Kjørespora var veldig grønne så de ble kjørt ned for noen dager siden for å reduserer effekten av de korna.  Skal bli moro å skjære en stående fin hveteåker, men avlinga er nok på middels, selv om det er et kornår godt over middels.

4. august

En kald juli har forsinket veksten like mye som juni forserte. Dermed ser det ganske normalt ut med antatt høsting først i september. Det har vært bra med nedbør i sommer, med 94 mm i juni og 108 mm i juli, men allikevel ble det litt for tørt i en kritisk periode i juni. Dette har antagelig resultert i noe kortere aks, enn normalt, men ser ut til å bli kompensert med større korn. Åkeren er litt ujevn i farge, men ser bra ut i forhold til mange andre. Ser også ut til at jeg har sluppet unna for mye etterrenning, bortsett fra i sprøytespora. Er nok smart å kjøre en runde i sprøytespora før innhøsting for å legge ned disse så de ikke reduserer kvaliteten med umodne og skrumpne korn.

9. juli

Fikk 48 mm regn sist ute og med lave temperaturer har ha utviklingen gått veldig sakte denne uka i motsetning til det som skjedde i juni. Zadoks 71.  Det er ikke mye sopp og se, men med litt varmere vær og veldig fuktige forhold vil det bli smittepress framover. Ingen legde i åkeren. Får vi en god mating framover vil dette bli bra, men ikke noe toppår, til det er åkeren for tynn.

1. juli

40 mm nedbør siste uka og en mer behagelig temperatur har normalisert framdriften av veksten. Forholda kunne neppe vært bedre. Åkeren er i vekststadium 69 (zadoks 69), avsluttende blomstring. Alle planlagte tiltak i åkeren er gjennomført. Relativt harde regnskurer sist uke har flekkvis gitt noen legde rundt om, men heldigvis er det ikke legde hveteåkeren. Dette blir et spenningsmoment framover.

24. juni

Utrolig fine forhold i år. Fikk 18 mm regn på søndag. Avsluttende gjødsling ble foretatt 18. juni. Hadde på 3,6 kg N i YaraLiva KALKSALPETER. Brukte Atfarm for å variere tildelinga, med mest mengde der det var frodigst åker. For å gjøre dette må jeg velge høsthvete som kultur ettersom vårhveten ikke har funksjon for proteingjødsling. Variasjonen ble mellom 3 og 4 kg N. I tillegg ble det på søndag 21. juni kjørt på 70 ml. Siltra Xpro. Åkeren er fin men synes det er en del sideskudd som har avslutta veksten nede i bestandet. Årsaken til dette kan være tørkepåvirkning i en kritisk periode. I resten av sesongen skal jeg forhåpentligvis bare nyte utviklingen og matingen og håpe at Mirakel-hveten holder seg på beina. Ser nå at 50 ml CCC ved ugrassprøytinga, og kun det, har gitt 10-15 cm kortere aks.

 

Stange vårhvete 22 juni Atfram.JPG

17. juni

Fikk 8 mm nedbør i går, nærmest ei bonusskur. Var ikke farlig tørt, men nedbøren og tilhørende temperaturdropp gjorde godt for åkeren som ellers er drevet fort fram siste uka. Ligger langt foran et normalår i utvikling på åkeren. Plantene er på utviklingsstadium 39, flaggbladet fullt utvikla. Hadde på drøyt 4 kg N for ei uke siden, med variert tildeling etter at.farm/no. Målinger i dag med N-tester viser et behov på 5 kg N. Dette blir prioritert ved skyting om noen dager. Nattedug og regnet i går tilsier at soppbehandling bør prioriteres.

10. juni

Drøyt 40 mm nedbør i helga satte fart i strekningsveksten og 2 leddknuter kan observeres på plantene, Zadoks 32. Forholda for plantevekst er meget gode nå. Det er fortsatt nitrogen igjen i jorda etter vårgjødslinga, da maxrute ikke er synlig. Skal ha på drøyt 4 kg N i dag, med variert tildeling etter at.farm/no. Så blir det spennende å se hva N-testeren anbefaler til proteingjødslinga. En runde til med vekstregulering og sopp står også for tur.

Vårhvete Stange 9 juni 2.jpg

Vårhvete Stange 9 juni 3.jpg

Vårhvete Stange 9 juni.JPG

3. juni

Det er regn som er minimumsfaktoren for øyeblikket, men løs jord under tromleskorpa bidrar til god rotutvikling så plantene får tak i vann foreløpig. Håper det kommer nedbør til helga. Utviklingsstadium er Zadoks 24. For 5 dager siden ble det sprøyta med 25 ml. Pixxaro og 50 ml CCC. Ugrasvirkningen ser ut til å ha vært god. Valgte i tillegg å ha med 100 ml YaraVita GRAMITREL. Tror plantene hadde godt av det etter en veldig kald periode. Maxruta er ennå ikke synlig, men antar at 1. delgjødsling blir aktuelt etter helga/regnet, forhåpentligvis.

27. mai

Åkeren busker seg bra og er på vekststadium 22, 2 buskingsskudd. Fikk 11 mm regn i helga, totalt 40 mm i sesongen. Kunne gjerne fått mer. Lave temperaturer gjør at en CCC behandling utsettes til varmere vær mot helga.

Ugraset har kommet langt men det er ikke mye ugras og antar det er mulig å håndtere. Overgjødsla bygget i går, da det ser ut som det blir tørt framover, men venter noe med Mirakeln, da den trenger nitrogenet noe senere, samtidig som det da gir muligheten til å variere N-mengden.

20. mai

Stabilt kaldt vær og stabil sakte utvikling av plantene. Sideskudd er ikke observert, vekststadium 20. Ikke noe nedbør sist uke, men gode råmeforhold i jorda. Det kalde været har gjort at ugraset heldigvis er lite plagsomt, slik at det kan være aktuelt å kutte ut ugrassprøytinga. Med 60 kr/daa i tilskudd til ugrasharving, hadde ugrasharving vært artig og prøvd i år. Samtidig vil nok ei ugrasharving stimulere til ny ugrasspiring også.

13. mai

Åkeren vokser sakte framover og trosser både snø og frost. Har totalt fått 30 mm nedbør siste mnd, siden såing. 2. blad er under utvikling. Fordelen med temperaturen er at ugraset ikke er veldig framtredende så langt. Dette går seint men godt.

6. mai

Ingen rask utvikling på Mirakel i år, 3 uker etter såing 14. april.  Mye sol men lite varme. Allikevel gode forutsetninger for kraftige planter og god busking framover.

29. april

8 mm lett regn på mandag. Åkeren spirer fint, men noen ujevnt ettersom sådybden på vårpløgsla ble ujevn. En to-toms spiker viser at noen såkorn har havna dypt nok. Uansett er plantene  i god utvikling, og fortsatt løs jord gjør det lett for plantene å spire. Mer regn er i vente i helga og etter noen dager vil temperaturen stige. Plantene er nok glad det snart blir slutt på frostnettene.  

26. april

Mirakel sådd 14. april, spirte i løpet av helga, etter 11-12 dager, og på søndag 26. april var det tydelig å se såradene. Sådybden ble noe variabel på vårpløyinga, så spiringa vil fortsette utover i uka. 15 mm. etterlengtet nedbør er varslet først i uka, noe som vi medføre spiring av frø som havna i for tørre omgivelser etter såing. Temperaturen kommende uke er lav, så det vil nok ikke skje så mye vekst, men nedbøren vil gi gode buskingsforhold etter hvert.

15. april

Våronn i "slow motion" i Stange. Relativt tørt og mye sol, men veldig kaldt. Det er derfor ingen hast med å få gjort våronna, men det er alltid godt å få sådd vårhveten tidlig. Den ble sådd tirsdag 14. april. Det ble rikelig med såmengde, 24 kg/daa. Vårpløgsla gjorde at det ble noe ujevn sådybde. Lar det tørke litt i toppen før jeg tromler. Det er ingen utsikter til nedbør, så det er også greit å tenke på at en skal ta vare på råmen i vårpløgsla best mulig. 60 kg YaraMila FULLGJØDSEL 21-6-6 bør gi en god start. Planen er tilleggsgjødsling ved strekning og proteingjødsling.

2. april

Tørt og kaldt vær preger Hedemarken for tida. Klar til å sette plogen i bakken, men venter noen dager da det antagelig kan være igjen noe tele.

Etter helga skal det bli varmere, så da ligger det nok an til ei påske med våronn.

25. mars

Våren gjør en tidlig ankomst i år, om ikke lenge settes plogen i jorda ettersom jorda er ganske tørr. Etter pløying blir jorda raskt lagelig og får god temperatur. Forsommertørke er jeg ikke så redd, røttene har nådd under pløgsla om det blir tørt i juni. Etter ei god byggavling i fjor skal jeg prøve meg med Mirakel vårhvete, og ivrer etter  å komme igang. Jorda er lettleire med middels P- og K-status. I februar ble hele eiendommen presisjonskalka med et mål om pH 6,4. Etter pløying blir det jordarbeiding med Carrier med crossboard sloddeplanke. Dette gjør at jorda setter seg godt. Legger opp til 2 delgjødslinger på sommeren. Derfor blir det grunngjødsla med  YaraMila Fullgjødsel 21-6-6, 50 kg/daa.