Statusrapport høsthvete, Sem


1. september

Høsthveten er levert og oppgjøret er på vei. Den endelige fasiten ble falltall på 316-338, hektolitervekt på 79 og protein på 12,1-12,3%, som gjorde at det ble matkvalitet. Med en vannprosent 15,0 - 15,2 % og en ferdig nedtørket avling på 714 kg/daa er vi veldig fornøyd med resultatet. Nå er det tid for å se fremover mot neste sesong og planen er å så høsthvete og samtidig prøve ut YaraMila Høst.

14. august

Høsthveten ble tresket 12. august under flotte treskeforhold og ble levert direkte på mølla dagen etter. Forhåndsprøven viste vanninnhold på 16,1 %, hektolitervekt 78,9, proteininnhold på 11,6 og falltall på 298, noe som hårfint kvalifiserer til mat, enn så lenge. Innveid råavling var 715 kg /daa, men det gjenstår å se hvor mye som trekkes av i forhold til vannprosent. Til å være en åker som i utgangspunktet så tynn ut, med en del utvintring, så er jeg godt fornøyd med avlingen, selv om det alltids er noe å strekke seg etter.

15. juli

Været holder seg stabilt med temperaturer under normalen og litt regn i ny og ne. Det har kommet ca. 10 mm nedbør sist uke, fordelt over flere dager. Åkeren har begynt å modnes og er omtrent på tidlig deigutvikling (stadie 83), og bladene begynner å gulne. Det er fortsatt stor forskjell på nullruta og maksruta, både på antall aks, og størrelsen på aksene (se bilde). Det har vært lite å hente av hjelp fra jorda av mineralisert nitrogen på dette skiftet i år, så det er tydelig at gjødsla har kommet til sin rett.

8. juli

En våt uke med temperaturer under normalen er lagt bak oss. Det har kommet ca. 43 mm med regn, og det er jo bra for alt som gror, men gir også gode forhold for soppsmitte. Åkeren er soppbehandlet etter aksskyting, men det er en del sopp på de eldste bladene, selv om flaggbladet ser ut til å holde seg friskt. Foreløpig er det ingen legde å se, og det er jo bra. Balderbråen har overlevd i flekkene der kornet har utvintret, men der åkeren dekker godt ser det ganske greit ut.

1. juli

Den siste uka har det gått fra svært høye temperaturer til en litt kjøligere værtype og det har også kommet ca. 20 mm med nedbør. Høsthveten er nå ferdig avblomstret og på melkemodningsstadie (vekststadie 75). Nå er jorda godt fuktet opp, og forhåpentligvis har den fått den gjødsla den trenger, så da er det ikke så mange flere tiltak som er aktuelle. Fasiten kommer i august og det skal bli spennende å se hva det blir.

22. juni

Endelig fikk vi en skikkelig rotbløyte på ca. 50 mm totalt i helga, og det gjorde godt for alt som gror. Før helga ble åkeren soppbehandlet og samtidig ble det behandlet med ca. 500 ml YaraVita THIOTRAC for å øke proteinet. I tillegg fikk åkeren før helga en siste delgjødsling med 1-3 kg N i form av YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S) med tildelingskart som ble laget i atfarm. I høsthvete har man mulighet i de sene vekststadiene til å velge «proteingjødsling» som alternativ i atfarm, og da snur man algoritmen og gjødsler sterkere der åkeren er frodigere. Dette kan være aktuelt når åkeren har kommet såpass langt at man ikke lenger har påvirkning på avlingen, men gjødsler for økt proteininnhold. Dette er særlig aktuelt i KWS Ozon siden den er krevende å få til høyt nok proteininnhold i. Vi fikk også uventet besøk i åkeren mens vi gjødslet.

16. juni

Høsthveten blomstrer

Været er varmt og tørt, og høsthveten er i full blomst (vekststadie 65). Avlingspotensialet ser bra ut, men skal det realiseres er det avhengig av at det kommer nedbør innen rimelig tid. Målinger med Yara N-tester viser et behov på 1-4 kg N, men siden det ble gjødslet i forrige uke, er sannsynligvis ikke all gjødsla tatt opp i plantene enda. Planen videre er å soppbehandle åkeren, og samtidig behandle med 500 ml/daa YaraVita Thiotrac, for å tilføre litt nitrogen og svovel til bladverket, siden KWS Ozon kan være vanskelig å få til høyt nok proteininnhold i forhold til  matkvalitet.

9. juni

De tørre forholdene ble heldigvis avlastet av en rotbløyte på ca. 30 mm totalt og det var det virkelig behov for. I høsthveten har akset nå i ferd med å komme helt ut og vi er på stadie 59. Målinger med Yara N-Tester viste et behov på 7 kg N/daa i nordlige deler av åkeren, mens de sørlige delene viste et behov på 0 kg N/daa. Åkeren ble gjødslet 8. juni med YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S), og da brukte jeg at.farm/no til å fordele også 2. delgjødsling og tok hensyn til variasjonen i åkeren. Jeg la også ut en ny max-rute i tilfelle det skulle vise seg at åkeren ikke har fått nok næring, siden KWS Ozon er en sort som krever en del nitrogen for å komme over 11,5 %, som er minimumskravet til proteininnhold i høsthvete til mat.

Sem høsthvete 9 juni 2.JPG

Sem høsthvete 9 juni 3.PNG

3. juni

Det er fortsatt tørre og varme forhold og høsthveten er i ferd med å skyte (vekststadie 47). Åkeren ser frisk og frodig ut, og planen var egentlig å ta 2. delgjødsling nå, men målinger med Yara N-Tester viser nå et behov på 0 kg N så da avventer vi foreløpig. Svaret på bladprøvene har også kommet, og det kan se ut til at behovet for mikronæringsstoffer stort sett ble dekket opp med Gramitrel-behandlingen. Det er ikke sopp å se i åkeren så vi avventer også soppbehandlingen inntil videre. Kartet fra at.farm/no viser fortsatt en del variasjon i åkeren så det er nok aktuelt å variere 2. delgjødslingen også.

Høsthvete.PNG

3 juni.JPG

3 juni 2.PNG

27. mai

Det kalde tørre været ble avløst av ca. 20 mm med etterlengtet regn i helga og varmere forhold. Høsthveten ser frodig og fin ut og er på stadie 39, og målinger med håndholdt N-Sensor viser en SN verdi på 85-90 i maksrutene, og SN verdi på 75-85 i åkeren rundt. Det vil si at det er tatt opp 8,5-9 kg N i den overjordiske plantemassen og 7,5-8,5 kg N i åkeren rundt, og i tillegg er det tatt opp en god del nitrogen i røttene. Nullruta gir fortsatt svært lave verdier, og det tyder på at det er lite frigjøring av næring fra jorda på dette skiftet i år. Åkeren har fått 17 kg N totalt og det er snart tid for 2. delgjødsling, og da tenkte vi også denne gangen å bruke atfarm. Måling med Yara N-Tester viser et behov i åkeren på 1 kg N, men jeg vil ta en ny måling neste uke for å følge med. Målingene med N-Tester ble gjort på bladet under flaggbladet siden det er anbefalt mellom stadie 37-41.

Sem høsthvete 27 mai 3.JPG

20. mai

Den siste uka har det vært kaldt og tørt, og fint våronnvær. Utviklinga i høsthveten nå er at på de plantene som har kommet lengst har flaggbladet begynt å stikke opp og akset er på vei oppover i stengelen, og da er vi på vekststadie 37. Målinger med håndholdt N-Sensor i nullruta viser verdier nær null, mens åkeren rundt ligger på 50-55 og maksruta ligger på SN verdier på helt opp i 59. Det vil si at det er tatt opp 5,0-5,5 kg N i den overjordiske plantemassen og totalt et opptak på 10-11 kg N/daa. Siden vi har gjødslet med ca. 17 kg N/daa fram til nå så har nok plantene det de trenger foreløpig, men det er snart tid for siste delgjødsling. For å vurdere behovet da, så tenkte vi å bruke Yara N-Tester.

Sem høsthvete 20 mai 2.JPG

Sem høsthvete 20 mai 3.JPG

13. mai

Sist uke begynte max-ruten og vises i åkeren og i tillegg var vi kommet til begynnende strekning, så da hev vi oss rundt og gjødslet 6. mai med 7 kg N/daa med variabel tildeling gjennom tildelingsfil som vi laget på Atfarm. I dag, 13. mai, målte vi opptaket med håndholdt N-Sensor og på en uke så har opptaket doblet seg (!) fra en SN verdi på 22 i forrige uke til en SN verdi nå på ca. 40 i åkeren og 45 i Maksruta. Dette tilsvarer et opptak på ca. 4 kg N i den overjordiske plantemassen, og tar man med røttene så tilsvarer det et opptak på ca. 8 kg N. Plantene er godt i gang med strekningsfasen og er kommet over stadie 32 og akset er på vei opp i bladslira (se bilde). Dette er den mest intensive opptaksfasen av nitrogen og da bør man se til at man har nok næring tilgjengelig for plantene.

Same.JPG

IMG_3661.JPG

6. mai

Høsthveten er nå kommet til begynnende stråstrekning (Z 31) og vi kan kjenne den første leddknuten (se bildet). Måling med håndholdt N-Sensor viser en SN verdi på 14-22 i åkeren som tilsvarer et nitrogenopptak på ca. 3- 4 kg N på dette stadiet. Maksruten viser en SN verdi på 22 som tilsvarer et nitrogenopptak på ca. 4,5 kg N, og hvis man legger godviljen til så kan man ane at den er litt grønnere enn omkringliggende åker, noe som tyder på at det er tid for 1. delgjødsling. Nå er åkeren kommet såpass langt at man begynner å se litt variasjon i tetthet og grønnfarge, og da er atfarm aktuelt for å variere nitrogengjødslingen innenfor skiftet. Vi tok også ut bladprøver i dag som skal sendes til Megalab for å avdekke eventuelle næringsmangler i åkeren.

Sem høsthvete 6 mai nær.jpg

29. april

I starten av denne uka fikk vi ca. 15 mm nedbør og det gjorde godt for høsthveten, for det begynte å bli kritisk tørt. Nå er det en helt annen værtype, med lavere temperaturer og det kan være en fordel for buskinga. Målinger med håndholdt N-Sensor viser SN verdier på rundt 15 som betyr at det er tatt opp ca. 1,5 kg nitrogen i plantematerialet.  Antar vi at det er like stort opptak i røttene, så ligger opptaket på ca. 3 kg nitrogen fram til nå. I dag har vi sprøytet mot ugras, vekstregulert og bladgjødslet med 300 ml/daa med YaraVita GRAMITREL. Etter tørkeperioden er det positivt å få tilført mikronæring og forebygge næringsmangel, slik at plantene er godt rustet når veksten nå tar seg opp igjen.

24. april

Den siste uka har det vært svært varmt og tørt. Det er fantastisk våronnvær, men det merkes at jorda er veldig tørr. Vi har en forholdsvis tørkesterk jordtype med siltig lettleire og det er meldt litt regn på mandag førstkommende så det blir spennende å se hvor mye det blir ut av det. Nå vises også nullruten godt i åkeren, noe som tyder på at gjødsla som er tilført har begynt å tas opp i plantene. Maksruta skiller seg foreløpig ikke ut, så det er ikke noe snarlig behov for mer gjødsel enda. N-Sensor biomassekartet på www.at.farm/no viser ingen variasjon i opptatt mengde nitrogen foreløpig, men dette vil nok endre seg utover i sesongen.

15. april

Den siste uka har det vært tørt, og fine forhold for våronn. Det har skjedd en utvikling i åkeren siden forrige oppdatering, og høsthveten holder nå på å buske seg og er på Z 22 i utviklingstrinn med to buskingsskudd (se bilde). Foreløpig er det liten forskjell på nullruten, maksruten og resten av åkeren. Ved hjelp av at.farm sin skiftevisning kan man se at det er stor variasjon i åkeren generelt og at utvintrede områder er tydelig lysere enn resten av åkeren (se bilde). Det blir spennende å følge åkeren ved hjelp av dette nye verktøyet, som også kan brukes til å lage tildelingsfiler.

Atfarm

2. april

Høsthveten ble vårgjødslet 1. april med ca. 10 kg N per dekar i YaraMila FULLGJØDSEL 22-3-10. Tidlig vårgjødsling stimulerer til økt busking, og målet er å få en tettere bestand. Det ble lagt ut nullrute (presenning) på 3x3 meter og maksrute ved siden av. På maksruten ble det gjødslet 4 kg N ekstra på 3x3 m (ca. 162 g med YaraMila FULLGJØDSEL 22-3-10). Planen er å følge med på maksruta for å se om man kan se forskjell på denne og resten av åkeren. Vi tok også i bruk ny gjødselspreder med muligheter for å kjøre variabel mengde og seksjonsavstengning og det var interessant å se hvordan den stengte og åpnet seksjonene etter hvert som vi kjørte inn og ut av kiler (se video). I vårgjødslingen ble det kjørt ut lik mengde på hele skiftet, men ved neste delgjødsling er det aktuelt å variere tildelingen ut i fra plantenes næringsbehov.

24. mars

Høsthveten ser ut til å ha klart seg stort sett greit gjennom vinteren. Det var store nedbørsmengder etter såing og det er noen flekker i åkeren hvor det har «slammet» seg til og hvor det er lite planter å se. Etter å ha brukt tommestokken og telt antall planter på 80 cm rad og ganget med 10 (fungerer når radavstanden er 12,5 cm) ser det ut til å være ca. 350 skudd/ m2 i snitt. Dette er ikke veldig mange skudd/m2, så her bør det stimuleres til økt busking med en god vårgjødsling  med 10-11 kg N i Fullgjødsel 22-3-10 om ikke alt for lenge, alternativt å dele opp vårgjødslingen og gi 4 kg N ganske snart og resten litt senere. De siste dagene har det vært nattefrost, kaldt, og en del vind, så det står ganske stille med veksten foreløpig.

Status-Sem-høsthvete-23-mars-2-945jpg.jpg