Statusrapport havre, Eidsvoll


25. august

Da er havren trygt i hus, vannprosenten var cirka 20% ved tresking. Stedvis var det noen legdeflekker, men ubetydelig med groing i legda.

Anslår avlinga til snaut 600 kg/daa og er godt fornøyd med det. Gjødslinga var 52 kg/daa YaraMila FULLGJØDSEL 22-3-10 (11 kg N/daa) ved såing supplert med 15 kg/daa YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S) (4 kg N/daa) rett før strekning, samt 200 ml/daa YaraVita GRAMITREL ved begynnende stråstrekning. De eneste planteverntiltakene som ble gjort var ugrassprøyting og vekstregulering. Kornet skal nå tørkes ned og tilbringe høsten i en binge på kaldluftstørka.

19. august

Den stabilt tørre og varme perioden kom som bestilt. Modningen har gått veldig raskt de siste to ukene, se forskjellen fra oppdateringen 4. august.

Tresking står for tur, enten skjer det før regnet som er meldt eller så snart det tørker opp igjen.

4. august

Forsinket utvikling i en kjølig juli gjør at havren er klart mer grønn enn gul foreløpig. Det er gode forhold for mating og avlingsmessig ser det lovende ut.

Vinger er en lang sort, men den har bra stråstyrke. Så langt er det lite legde, men legderisikoen er absolutt der fortsatt. Vinger har relativt lav spiretreghet, så det er viktig at den holder seg på beina.

Tar gjerne i mot en stabilt tørr og varmere periode nå, det må fortsatt til en god del døgngrader før dette er treskeklart.

9. juli

Alt bra med havren, stort sett veldig frodig og kraftig åker. Avlingspotensialet er høyt, det som kan ødelegge er legde.

Den siste uka har det vært en del kraftige regnbyger, men enn så lenge er det bare noen få, små legdeflekker.

24. juni

Selv med de høye temperaturene er vekstforholdene gode, da det sist helg kom i overkant av 40 mm. Havreåkeren er frodig, frisk og fin. Det er en viss legdefare nå framover, men Vinger har god stråstyrke og kombinert med vekstreguleringa bør det holde den oppreist. Foreløpig er det ikke noe legde. Utviklingen har gått raskt den siste uka, og på deler av jordet er risla i ferd med å komme fram. Nullruta viser fortsatt svak vekst, men forsøkte med gjødslinga å kompensere for lavt N-bidrag fra jorda, så veksten skal ikke være begrenset av N-tilgangen.

17. juni

Utviklingen har gått fort i det varme været, og flaggbladet er snart helt framme (vekststadium 38-39). Nedbørunderskuddet plager egentlig ikke denne havreåkeren, jorda er tørkesterk. Det kom for øvrig 7 mm i ei kraftig ettermiddagsbyge 16. juni. Bildet fra atfarm avslører at det er variasjon i åkeren, med noe svakere vekst på østre del, men alt i alt er plantebestandet bra. Som nærbildet av planta viser er risla i god utvikling, men fortsatt en stund til den titter fram i lyset.

Bernt 17 juni plante.jpg

atfarm 17 juni.png

10. juni

Åkeren er nå kommet over i strekningsfasen (vekststadium 31). Sist helg kom regnværet mange ventet på og her kom hele 43 mm, så det ble ei skikkelig rotbløyte. Nytt i år er at N-Tester anbefalinger er tilgjengelig også for havre. En sjekk med N-Tester BT i dag viste en N-behov på 4 kg N/daa. Jeg gjødslet med 4 kg N/daa i YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S) 1. juni, og vurderer det da sånn at plantene vil få dekket sitt N-behov fra den gjødsla som er gitt. Andre tiltak som er gjort siden sist er at jeg 9. juni behandlet med 20 ml/daa Trimaxx (vekstregulering) og 200 ml/daa YaraVita GRAMITREL som er tilpasset behovet for mikronæringsstoff i korn.

Bernt 10 juni N-Tester.jpg

3. juni

Havren er fortsatt i buskingsfasen og utvikler seg fint. Fortsatt nok fuktighet her, men vil gjerne ha regn snart og værmeldinga er lovende. Nullruta synes tydelig i åkeren nå, på nærbildet er nullruta til høyre for pinnen. Målinger i N-prognoser og observasjoner ellers viser at N-bidraget fra jorda generelt er lavere enn normalt og mye lavere enn i fjor. For å ta hensyn til dette bør N-mengden ved delgjødsling økes i forhold til gjødslingsplanen. Jeg delgjødslet 1. juni med 15 kg/daa YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S), det vil si 4 kg N/daa. Med regn om noen dager nå vil dette ha god effekt i den viktige strekningsfasen som nærmer seg. Det ble ugrassprøytet med 1 g/daa Express Gold den 28. mai. Opptaksforholdene var gode og åkeren lysnet mer enn vanlig, men dette skal være forbigående og fargen kommer seg igjen nå.

27. mai

Da har det blitt varmere vær og ting skjer betydelig raskere nå. Vi fikk 15 mm regn i helga, framover er det meldt tørt og varmt. Jeg kan nå se de første buskingsskuddene på havren, og vi har da kommet til stadium 21 (ett buskingsskudd). Ugraset kommer også nå, og ugrassprøyting vil bli gjort om noen dager. Ellers kan jeg se at nullruta begynner å lysne i fargen sammenlignet med åkeren rundt. N-bidraget fra jorda er lavt i år, betydelig lavere enn i fjor, viktig å ta hensyn til dette ved delgjødsling. Jeg har også tatt med et satellittbilde fra atfarm. Åkeren har kommet for kort foreløpig til at jeg vil bruke dette som grunnlag for gjødsling. Men bildet fra 22. mai viser variasjoner som stemmer med jordartsforskjellene på skiftet, og det er nyttig å følge med framover nå på hvordan biomassen og variasjonene utvikler seg.

Eidsvoll atfarm 22 mai.png

20. mai

Våknet til 0 grader, men det meldes at sommervarmen er underveis. Havren har det bra, men kan ikke se at det har skjedd så mye siste uka, kan fortsatt ikke kalle det to-blad stadiet.

Foreløpig er det ingen sideskudd å se. Det er som forventet, da det i lærebøkene står at busking vanligvis starter når plantene har fått sitt tredje blad. Råmeforholdene er gode på denne jorda,

men generelt er det ingen ulempe at det meldes om 10-12 mm nedbør til helga. Ugraset er smått og ubetydelig foreløpig, så venter med ugrassprøyting.

13. mai

Det kjølige været fortsetter og havren utvikler seg sakte. På noen få planter kan jeg se at det andre bladet er på gang, men i all hovedsak er det ett blad som gjelder (vekstadium 11).

Så langt er næringsopptaket lavt, og som forventet skiller ikke nullruta seg ut fra resten av åkeren foreløpig.

10. mai

En liten vinter kom tilbake til Østlandet, søndag morgen våknet vi til snødekte jorder. Det begynte å bli tørt igjen og mange fikk noen millimeter nedbør som gjorde godt.

På Eidsvoll ble det 15 millimeter. Den hvite dyna som havren hvilte under forsvant selvsagt fort. Men det er fortsatt kjølige dager i vente og det gir en rolig tilvekst som er positivt på denne tida.

6. mai

Spireprosessen har vært en tålmodighetsprøve, særlig på sånne kalde jordtyper, og sett fra avstand er det fortsatt ikke ordentlig grønn havreåker.

Atten dager har gått siden såing nå, og vi får si det sånn at det kommer seint men godt.

29. april

De første spirene er nå i ferd med å komme opp, men det går helt klart fortsatt noen dager til det kan kalles full spiring.

Vi har fått lavere temperatur og det har bremset spireprosessen. 27. april kom det 17 millimeter regn her, og mye av Østlandet fikk etterlengtet nedbør etter en veldig tørr periode.

Situasjonen nå ligner på hva vi hadde i 2019, og det ble et meget bra år for mange, så alt i alt virker dette lovende så langt.

24. april

Seks dager siden såing av Vinger, og de første røttene har nå kommet på havren. Ganske sommerlig vær etter såing, og jordtemperaturen har kommet seg. Som ventet er det bra spireråme på denne jorda, tross den lange perioden uten regn. Blir en stund til spiring, men havren er altså igang.

18. april

Havresorten Vinger ble sådd 18. april i et jevnt tørt og fint såbed etter pløying og harving dagen før.

Såmengden ble 18 kg/daa og det ble gjødslet med 52 kg/daa YaraMila FULLGJØDSEL 22-3-10.

Jeg regner med at det må noe mer gjødsel til for å utnytte avlingspotensialet, og delgjødsling vil bli utført ved stråstrekning.

15. april

Nå er jorda klar for vårpløying, og arealet her står snart for tur. En lite ønskelig traktorreparasjon forsinker imidlertid planene.

Kjedelig med venting når alt er klart, men datoen og værmeldinga for Østlandet tilsier at stressnivået kan holdes lavt enn så lenge.

Er i alle fall i gang, da 80 dekar ble sådd rett før påske på veldig tørr mellomsand, 8.april er historiens tidligste sådato her i gården.

2. april

Vi har hatt ei uke med mye bra vær, men med kalde netter. Den kalde, fuktige siltjorda behøver en god del mer tid før den er våronnklar.

Værmeldinga sier økt temperatur fra kommende helg og fortsatt oppholdsvær, men ingen våronnplaner på dette arealet før etter påske.

Så inntil videre kan jeg slappe av med godt lesestoff i Yara Gjødselaktuelt som kom i postkassa i går!

Havre

23. mars

Dyrking av havre, sorten Vinger, skal følges i Eidsvoll denne sesongen. Jordarten på jordet er silt. Det er meget tørkesterk jord, 2018 er eneste året det har vært tørkeskader av betydning. Arealet overvintrer alltid i stubb, og årsaken er at vårpløying fungerer best. Dette er en strategi som svenskene kaller «att bruka jorden varm». Med vårpløying brytes vanntransporten oppover i jordprofilet, det tørker opp og jordtemperaturen kommer seg. Jordprøver fra 2017 viste en pH på 5,8, det ble kalket høsten 2019, så nå regner jeg med at pH er om lag 6,0. Planlagt gjødsling ved såing er 56 kg YaraMila 22-3-10, det vil si 11,5 kg N/daa. Det er moldfattig jord, så en kan ikke forvente særlig N-frigjøring fra jorda. Likevel tenker jeg at denne vårgjødslinga skal være tilstrekkelig grunnlag, og at det kan suppleres seinere etter behov utfra vekstforhold og avlingspotensial.