Øystein Jørem, Levanger, Trøndelag

Avlingsmessig var 2019 meget bra med 675 kg/daa bygg (14% vann). Normalt skulle vi hatt havre eller oljevekster på det aktuelle skiftet i år, men det blir Rødhette. Med årlig tilførsel av husdyrgjødsel er legde en tilbakevende utfordring på dette skiftet. Denne sesongen vil fokus være på å få til bedre styring av mineralisering fra jorda ved bruk av «null-ruter» og delt gjødsling med variabel tildeling.

 

Skiftenavn 

Heimåkern

Areal, daa 

83

Jordtype

Lett-/mellomleire

Joraarbeiding 

Høstpløying

Kornart 2020

Bygg

Sort 2020

Rødhette

Moldinnhold

3,4-12,3 %

pH 

6,2-6,8

P-AL 

6-17

K-AL 

10-18

Kornart i 2019

Bygg