Håvard Bjørgen, Stange, Hedmark

2019 ble all time high avlingsmessig. Så får vi ser om Mirakel vårhvete i kombinasjon med godt vær, nykalka areal og optimalt med innsatsfaktorer gir like god økonomi.

Skiftenavn 

Nord

Areal, daa 

80

Jordtype

Lettleire

Joraarbeiding 

Vårpløying

Kornart 2020

Vårhvete

Sort 2020

Mirakel

Moldinnhold

4 %

pH 

6,3

P-AL 

5

K-AL 

12

Kornart i 2019

Bygg