Klimagaranti på gjødsel fra Yara

Yara har forpliktet seg til å offentliggjøre informasjon om klimautslipp fra gjødselproduksjon. Dette gjør det mulig for bonden, forhandlere og andre aktører innenfor landbruket å velge miljøvennlig og minimalisere klimaavtrykket i landbruket.

  • Yara garanterer for at klimautslippet fra produksjon av Yaras mineralgjødsel som selges i Norge, Sverige, Danmark og Finland, er lavere enn 3,6 kg CO2-ekvivalenter per kg N. 
  • Yaras garanti imøtekommer kravet fra Svensk matindustri for klimamerking av mat. Yara støtter at dette tiltaket blir internasjonalt utbredt. 
  • Yaras klimagassutslipp er verifisert av DNV (Det Norske Veritas)
  • Yara har utviklet og implementert katalysatorteknologi for å redusere utslipp av klimagasser (N2O) fra salpetersyrefabrikker. Teknologien kvalifiserer som best tilgjengelig teknologi (BAT) , definert i EUs IPPC-direktiv (Integrated Pollution Prevention and Control).
  • Yara tilbyr katalysatorteknologien til andre gjødselprodusenter verden over.
  • Yaras fabrikker er sertifisert med ISO 9001 (kvalitetssikring) og ISO 14001 (miljøstyring) av DNV, og er i tillegg sertifisert av SGS (Société Générale de Surveillance) for å tilfredsstille Europeisk gjødselindustris program for produkthåndtering (Product Stewardship). 
  • Yara deler kunnskap om plantenæring og beste agronomiske praksis med alle i landbrukssektoren, med den hensikt å optimalisere bruk av gjødsel og redusere negativ påvirkning på miljø og klima fra landbruket.