Engasjement i miljø og klima

Les om hva Yara gjør for å fremme et bærekraftig jordbruk med minst mulig innvirkning på miljø og klima.

Sirkulær økonomi for fremtiden

Med en stadig økende befolkningsvekst og store globale klimautfordringer, har vi som menneskehet livsviktige oppgaver å løse. Vi må alle bidra så godt vi kan, både som enkeltmennesker og i store multinasjonale selskap som Yara.

Er norsk mat ren, trygg og næringsrik?

Anne Kjersti Uhlen er professor i plantevitenskap ved NMBU, og forsker ved Nofima. Hun mener vi har gode forutsetninger for å lykkes med norsk matproduksjon av høy kvalitet.

Levende samfunn trenger levende jord

Verdens jordarealer blir dramatisk redusert for hvert år som går — dette i en tid da vi trenger matjorda vår mer enn noen gang.
Landbruk og klimaendring

Landbruk og klimaendring

For å møte verdens voksende befolkningsvekst kreves det et bærekraftig landbruk. Ved å bruke gjødsel produsert med lavest mulig utslipp og best tilgjengelig teknologi vil det også komme miljøet tilgode.
Livsløpsanalyse av mineralgjødsel

Livsløpsanalyse av mineralgjødsel

For å vurdere den klimamessige betydningen av gjødsel, må alle forhold tas med, både de positive og negative. Gjødsel må vurderes i et "livsløp" - det må tas hensyn til utslipp fra produksjon og distribusjon, så vel som ved gjødsling og fra jorda.
Mineralgjødsel og klimaavtrykk

Mineralgjødsel og klimaavtrykk

Klimaavtrykket i matproduksjon og ved bruk av gjødsel kan reduseres med mer enn 50%. Man kan opprettholde avlingsnivået med lavere utslipp, og hindre avskogning.

Vinn-vinn for klima og avling

Lær mer om hvordan du kan senke CO2-utslippet på gårdet, samtidig som avlingsnivået opprettholdes.