Verdens hveteproduksjon

Hvete er det viktigste kornslaget i verdenshandelen. Verdens årsproduksjon er på 650 til 685 millioner tonn, forbruket er 654 - 660 millioner tonn, og årlig lagerbeholdning ligger på 160 - 190 millioner tonn.

Verdens hveteproduksjon

Kina er verdens største hveteprodusent med ca 130 millioner tonn, på andre plass kommer India med 90 millioner tonn og USA og Russland med over 60 millioner tonn hver.

Verdens hveteproduksjon etter land

20 største avlinger - hvete

Verdens hveteavlinger pr arealenhet varierer veldig fra kontinent til kontinent. Det tempererte klimaet i Nord- og Sentraleuropa er gunstig for høye avlinger, mens kontinenter med mere ekstremt klima med tørke og kulde er mindre gunstige. Irland ligger på topp med 9,86 t/ha, mens Venezuela kun har 0,31 t/ha. Den gjeldende verdensrekorden innehas av New Zealand som i mars 2010 oppnådde 15,64 t/ha på enkelte åkre. Det man bekymrer seg over nå er at man har nådd en utflating i produksjonen i mange land i en periode da de store utfordringene er Verdens matsikkerhet og den stadig økende befolkningen på kloden.