Vekst og utvikling i hvete

Hveteplanten går igjennom tre faser under sin vekst fra utsæd til høsting. De kan beskrives på følgende måte.

Etablering og busking 

Etableringsfasen starter fra såing og går via busking til strekningsfasen begynner. I denne perioden vil kornbærende skudd og hovedrøttene dannes etter hvert som bladmassen utvikles. Komponentene som vil avgjøre avlingen (antall aks og kornbærende skudd pr m2) avgjøres mot slutten av denne fasen. Veksthastigheten vil avhenge av miljøet, og kjølige, grå dager gir sakte vekst. I vårhvete er denne fasen rask på grunnen av de lyse dagene og stigende temperaturer.

Streknings- og blomstringsfasen 

Strekning- og blomstringsfasen starter fra første observerte leddknute og frem til blomstringen starter. Dette er en viktig utviklingsfase, fordi da dannes de faktorene som skal gi avling, dvs blader, dype røtter, opplagsnæring og store aks. Bladmassen vil være fullt utviklet og ha muligheten til å motta 95% av den fotosynteseaktive innstrålingen. Veksten er veldig rask med stort daglig næringsbehov fra jorda.

Modning

Modningsfasen starter rett etter blomstring, og innebærer kornfyllingsfasen og den endelige modningen. I denne fasen avgjøres kritiske faktorer for avlingen som korn/m2 og kornvekta. Flaggbladets helse og dets nitrogenstatus må vedlikeholdes da det vil bidra med opptil 70% av karbohydratene som til slutt ender opp i kornet.

Modning hvete

Utviklingsstadier i hvete

Hveteplantens utvikling beskrives på en detaljert måte via flere skalaer som har blitt definerte i løpet av årene. De tre viktigste som brukes er: Zadoks, Feekes og Haun, og Zadoks er den som brukes mest for å fastsette tiltak til utviklingsstadie i produksjonen av hvete. Under sees en detaljert beskrivelse.

Utviklingstrinn i hvete