Vårgjødsling til høstkorn

Første gjødsling utføres ved vekststart når forholdene er gode og det er kjørbart uten å ødelegge.

Overgangen fra vinter til vår er lunefull, det er riktig å vente til at vi er rimelig sikre på at vinteren har takket for seg og veksten har startet. Er forholdene ugunstige ved tidlig vårgjødsling risikerer vi at nitrogen tapes, det er ikke bra verken for lommebok eller miljø. Gjødsel skal brukes på en lønnsom og ansvarsfull måte.

hødthvete

Et stort høstkornareal ble sådd under gode forhold høsten 2020. Tilstanden etter vinteren avgjør hva som er rett ved første gjødsling til høstkornet. Antall levende planter ved vekststart er en viktig faktor, intervallet 600-800 skudd per m2 regnes som optimalt. Men så lenge de levende plantene er jevnt fordelt og har vekstkraft, skal man kanskje ned mot 100 skudd per m2 før det er lønnsomt å vrake åkeren.

Når det gjelder nitrogenmengde til første gjødsling, er anbefalingen 8-10 kg N per dekar gitt med YaraMila Fullgjødsel til et normalt bestand. I tynnere bestand kan vi gradvis øke til 11-12 kg N per daa for å stimulere vårbusking. Og på andre siden senke til 6-7 kg N per daa dersom det er for tett og frodig ved vekststart. Noen ganger kan det være > 1500 skudd per m2. Stimulering av ytterligere busking i meget kraftige bestand øker legderisikoen. Samtidig ønsker vi heller ikke å sulte åkeren så mye at for mange sideskudd dør bort.

Det viktige med første gjødsling er at den bidrar til å fremme et mest mulig optimalt antall aks, ikke for få og heller ikke for mange. Det er sluttresultatet som teller og vi har flere muligheter seinere ved delgjødsling til å tilpasse total N-mengde til åkerens behov.

For å bestemme gjødslingbehovet utover i sesongen, er det nyttig å anlegge null- og maksruter i korn. Hvordan du enkelt etablerer slike ruter, kommer vi tilbake til i neste Nyhetsbrev.