Hvordan opprettholde grønn bladmasse i hvete

Etter å ha etablert den riktige bladstrukturen, er det å opprettholde den grønne bladmassen helt frem til perioden da kornene utvikler seg, den viktigste faktoren for gode resultater. På den måten vil plantene oppta så mye lys som mulig og omdanne dette til avling.

Nitrogen og grønn bladmasse - hvete

Nitrogen og grønn bladmasse, zadoks 65 - hvete

N-mengder og N% i flaggbladet - hvete

Ved å opprettholde nivået av nitrogen i bladmassen frem til Zadoks GS 65 oppnås optimal avling.

Magnesium er kjernen i klorofyllmolekylet og er bundet mot fire nitrogenmolekyler.  Derfor er også magnesiumnivået viktig for å ha grønne blader.

I tillegg til bladenes grønnfarge, er det også viktig å forsikre seg om at bladmassens struktur og arkitektur er opprettholdt for å øke planenes evne til å fange lys og omdanne dette til avling. Kalium spiller en meget viktig rolle ved å opprettholde trykket i cellene og cellenes styrke, såvel som bevegelse av næringsstoffer rundt i planten.