Økt lønnsomhet med optimal delgjødsling i vårhvete

Dyrking av vårhvete til mat er en krevende øvelse, men uttellingen er god hvis man lykkes. Lønnsomheten for å øke avlingen og proteininnholdet ved å øke N-mengden ved delgjødsling er bedre enn på lenge.

Av Jan-Eivind Kvam-Andersen

En forsøksserie fra Bioforsk (2008-2010) med til sammen 23 forsøk viser en god sammenheng mellom stigende N-gjødsling og økt avling og proteininnhold i vårhveten. Den gang som nå var det god lønnsomhet i å øke gjødslingen, men regner vi på de samme tallene med dagens forutsetninger er lønnsomheten ytterligere forbedret. Den største gevinsten ligger i å få økt proteininnholdet i sorter i klasse 1 og 2, slik som Mirakel og Bjarne. 

I regneeksempelet er det brukt Mirakel (klasse 1 sort), og Zebra (klasse 3 sort). Prisen på hvete er avhengig av mange faktorer. Her er lagt inn følgende forutsetninger: Hektolitervekt > 78 (79 for Zebra), falltall > 200, DON verdi < 1250 og vanninnhold på 15 %. Ved gjødsling ble det brukt Fullgjødsel® 22-3-10 ved såing, mens delgjødsling ble utført med OPTI-NS™ 27-0-0 (4S). Stigende N-gjødsling øker faren for legde, noe som kan gå utover falltallet og bakekvaliteten. Gjødslingsmengder og -strategier må derfor tilpasses forgrøden, vekstsesongen, og avlingspotensialet.

Lønnsomhet i økt delgjødsling - hvete