Hvordan øke proteinmengde og -kvalitet i hvete

Når man snakker om proteiner i hveteproduksjon, bruker man to begreper, mengde og kvalitet. Begge påvirkes av tilgangen på nitrogen og svovel i løpet av vekstsesongen.

Lavt proteininnhold og høyt proteininnhold.Høye avlingsnivåer oppnås ofte på bekostning av proteinmengden i kornet, så det er viktig å fastsette den forventete avlingsmengden når kornet nærmer seg kornfyllingsfasen. Når proteinkvaliteten skal påvirkes er det viktigste målet å produsere et protein som har høy molekylvekt, dvs lange proteiner av gluten. Glutenproteinene, dvs. gliandin, glutenin, albumin og globulin, gir hveten dens unike seighet og bakeegenskap.

Plantenæring og proteininnholdet i hvetekornet

NItrogen og protein

Nitrogen er viktigste bestanddelen i aminosyrene som er byggestener i proteiner. Tilretteleggingen for en god aminosyreproduksjon er derfor vesentlig i hveteproduksjonen for å få oppnå høyt proteininnhold.  Innholdet i kornet er en god indikator på om plantene mottar en optimal mengde nitrogen. Denne optimale mengden varierer (grunnet økonomien) eller når tilført nitrogen ikke ligger på det optimale, vil proteininnholdet i kornet forandre seg med ca 1% pr 5 kg/daa.

For å oppnå høyere proteininnhold, trengs mere nitrogen for å dekke behovet. Total nitrogenmengde avhenger av avlings- såvel som proteinmålet. Hveteproduksjon med optimalt nitrogen for fôrkorn ligger på rundt 11% (tilsvarer 1,9%N). Korn til baking derimot må ha proteininnhold på rundt 12% og vil ofte trenge ekstra nitrogen for å oppnå et markedskrav på over 13%. Korn med lavt proteininnehold, dvs 10% for fôrkorn, er en indikator på nitrogentilgang under det optimale. 

Tidspunktet for gjødslingen er viktig. Tidlig nitrogen (Zadoks 25-32) forbrukes hovedsaklig til å oppnå riktig avlingsstørrelse, men for  økt proteininnehold i kornet, bør nitrogengjødslinga skje mellom Zadoks 37 og 59. Dersom bladnitrogenet ikke opprettholdes kan et tiltak være å tilføre nitrogen som bladgjødsel rundt blomstring (Zadoks 70).

Nitrogen, protein og vekststadier

Nitrogenbehov etter kvalitetskrav

Svovel og protein - hvete

Svovel er et av de viktigste bestanddelene i proteiner og er derfor viktig for å oppnå rett proteinmengde og kvalitet. Svovelet er i noen av de viktigste aminosyrene som gir hvetedeigen dens gode bakeegenskaper. Eksempler er cystein, methionin, threonin og lysin.

Mangan og sink, og protein - hvete

Mangan og sink spiller begge en viktig rolle i prosessene i plantene, dette inkluderer nitrogenmetabolismen. Forbedret nitrogenmetabolisme øker mengden nitrogen som arbeides inn i proteinene som er under utvikling.