Hvordan øke kornstørrelse og -vekt i hvete

Kornstørrelsen i hvete bestemmes av plantens arvemateriale, dvs sort, og hvor lang perioden er da kornet fylles med næring.

Så snart bestøvingen er overstått vil frøemnet og endospermen begynne å utvikle seg inni planten, og planten vil begynne å sende produkter fra fotosyntesen sammen med lagret stivelse og proteiner (i blader og stamme) til frøene som er under utvikling. Jo lenger denne perioden er, jo større vil kornene kunne bli.  I tillegg til å gjødsle riktig, kan kornstørrelsen bli påvirket av vanningsforholdene (vanning for å unngå tørkestress). Sykdomskontroll er meget viktig, ved bruk av soppmidler og næringsstoffer for å vedlikeholde grønn bladmasse og redusere tilløp til sykdom. På den må måten forbedres plantenes helsetilstand.

Plantenæring og kornstørrelse og -vekt i hvete

Nitrogen og størrelse og vekt på korn - hvete

Nitrogenhåndteringen er det som har størst innvirkning på endelige størrelse og vekt av hvert enkelt hvetekorn. Tidlig gjødsling vil sikre en stor bladmasse med høye nivåer av karbohydrater som flyttes til kornet når de starter og modnes. Det er viktig å holde øye med plantenes nitrogennivå slik at bladmassen ikke stagnerer tidlig og begrenser perioden da kornet fylles med næring.

Fosfor har en meget viktig rolle i planten da det er organismens energikilde.  Flytting av karbohydrater inne i planten er energikrevende og gjør at fosfortilførselen er viktig for å kunne oppnå en god kornstørrelse.

Både grunngjødsling og bladgjødsling av fosfor kan forbedre den endelige kornstørrelsen.

Kalium hjelper bevegelsen av næringsstoffer rundt i planten da det regulerer transpirasjonen når planten flytter mineraler til deler som er i vekst.  Det er viktig å opprettholde et godt kaliumnivå i planten.  Kalium vil også kunne forhindre stagnering som følge av tørke i perioden da kornet fylles med næring.  Planter med kaliummangel vil ha dårlig transpirasjon i bladene, noe som igjen fører til stress på grunnen av varme og påfølgende visning.  Riktig tilførsel av kalium vil øke perioden kornet fylles og øke den endelige kornvekten.

Kalium og lengden på kornfyllingsperioden - hveteKalium og 1000-kornvekta i hveteMangen og sink, og 1000-kornvekta i hvete