Hvordan øke hveteavlingen

For å fastsette avlingens størrelse måler man to faktorer. Det ene er antallet korn per arealenhet, og det andre er de enkelte korns vekt.

Høye avlinger oppnås ved å få rett antall skudd og blader, opprettholde en grønn bladmasse, øke antallet frø per aks og størrelsen på hvert korn. Et balansert gjødslingsprogram som inkluderer alle makro- og mikronæringsstoffer er det som mest påvirker disse faktorene.

Opptak av næringsstoffer i høsthvete

Nitrogen og kalium er de næringsstoffene som det forbrukes mest av når man skal opprettholde høye hveteavlinger.  Mengden fosfor forbrukes på nivå med mengden svovel.  

Det er under den kraftige veksten om våren at makronæringsstoffene er viktigst.

Opptak av mikronæringsstoffer i høsthvete

Opptak av mikronæringsstoffer i høsthvete 

En balansert gjødselplan er viktig og bør også inkludere mikronæringsstoffer som er essensielle for å kunne nå målet om økte avlinger.