Hvordan øke falltall i hvete

Et godt falltall oppnås når åkeren er jevnt moden og høstingen ikke forsinkes av legde.

Gjødsling og falltall

Agronomiske tiltak som bidrar til å unngå disse problemene er optimale næringsmengder og en god håndtering av varierende nitrogeninnhold i jorda. Av makronæringsstoffene er nitrogen og kalium de viktigste for å få jevne avlinger med god stråstyrke som vil holde seg oppreist.

Nitrogen og falltall - hvete

For mye nitrogen vil gi lengre modningperiode og kan resultere i legde. Gjødslingstidspunktet virker også sammen med mengden og kan også påvirke legde i åkeren. Høye mengder tidlig i vekstperioden vil stimulere til økt busking og for stor bladmasse.