Hvordan øke egenvekt i hvete

Kornets egenvekt uttrykkes i hektolitervekt. Det stilles forskjellige krav til hektolitervekta avhengig hva kornet skal brukes til. Noen møller vil kreve 76 kg/hl, mens noen forprodusenter vil ha 72 kg/hl. Egenvekta er for det meste en genetisk variasjon i hver sort, men dårlig gjødslingspraksis kan virke negativt inn.

Nitrogen og egenvekt - hvete

Nitrogen i for store mengder kan forårsake legde, som igjen fører til spiring av kornet i akset og dette i sin tur gir lavere egenvekt. Forskjellige overgjødslinger med nitrogen i optimale mengder over hele åkeren kan brukes til å gi en mer ensartet åker.

Kalium og egenvekt - hvete

Kalium øker tykkelsen og styrken på strået og gir derfor økt motstand mot legde. Vårgjødsling med kalium vil sikre en godt strukturert bladmasse som ikke har så lett for å legge seg.