Hvordan øke antall hvetekorn pr. aks

Antallet korn er en funksjon av antall fruktbare skudd per arealenhet og antallet korn pr. aks. Gårdbrukeren må derfor forholde seg til de næringsstoffene som kan ha en effekt på antallet korn pr. aks.

Plantenæring og antallet hvetekorn pr. aks

Nitrogen

Nitrogen vil påvirke antallet korn som dannes per enkelt aks. En god åker vil ha rundt 45-50 korn/aks, men dersom nitrogen er begrensende faktor vil dette antallet reduseres. Tidspunktet for nitrogengjødslingen er viktig da antallet korn som dannes blir avgjort tidlig, fra avsluttende busking til blomsterinitiering.Effekt av høyt eller lavt N-innhold på hvete

Kalium

Kalium påvirker antallet korn pr. aks.

Effekten av tilgangen av K på antallet hvetekorn pr aks

Dette forsøket fra viser en klar sammenheng mellom kaliumtilgangen og antallet korn pr aks. Kaliummangel hindrer potensielle korn fra å utvikle seg og reduserer antallet.

Mangan og Sink

Mangans og sinks effekt på antall korn - hvete

Bor

Bors effekt på høsthveteavling

Kobber

Kobbers effekt på høsthveteavling

Kobbers effekt på vårhveteavling

Andre dyrkingsmåter som påvirker antallet hvetekorn pr. aks

Antallet korn pr. aks varierer fra år til år og påvirkes av en rekke fakturer:

  • Sortsvalg
  • Sykdomskontroll under blomstring
  • Værforhold under blomstring
  • Temperatur og daglengde før avsluttende aks (Zadoks GS 30)

Disse variablene gjør at høy avling kan oppnås på to måter:

  1. Lite antall sideskudd og høyt antall korn/aks
  2. Høyt antall sideskudd og lavt antall korn/aks.