Kobbermangel forverret av

  • Moldrik jord
  • Kalkrik jord
  • Sandjord
  • Nydyrking på hei og skogsjord
  • Sterke N-gjødslingsnivåer

Kobber er viktig for

  • Fremmer fruktbarheten (antall korn pr
  • aks)
  • Bedrer kornkvaliteten