Svovelmangel forverret av

  • Sur jord
  • Skarpe, lette sandjordarter (utvasking)
  • Lavt moldinnhold
  • Dårlig drenert jord (vassjuk jord)
  • Områder med lite svoveltilførsel via tørravsetning og nedbør

Svovel er viktig for

  • Frisk grønn plantemasse
  • Jevn modning
  • Bedre nitrogenutnyttelse av plantene
  • Fremmer kornets proteininnhold

Anbefalt Yaragjødsel for Svovel

YaraVita THIOTRAC

YaraVita THIOTRAC

Korn: 500 ml/daa i begynnende stråstrekning (Z30-31) og, hvete bare, eller ved begynnende stråskyting Z49. Ved moderat til alvorlig næringsmangel, gjenta behandlingen med 10-14 dagers intervall. Vannmengde 20 l/daa.

Les mere om YaraVita THIOTRAC

YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S)

YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S)

Korn: Del- eller tilleggsgjødsling med nitrogen under normale forhold. Gir samtidig svovel i en optimal kombinasjon med nitrogenet. Nitrogen i høvelige mengder for dekking av behovet til avling og kvalitet; 10-40 kg/daa, store variasjoner i behovet etter forholda.

Les mere om YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S)