Magnesiummangel forverret av

  • Skarp, sandig og sur jord
  • Kaliumrike jordarter
  • Skifter som gjødsles sterkt med kalium
  • Kalde våte perioder

Magnesium er viktig for

  • Fremmer planteutviklingen
  • Fremmer vinterherdigheten i høstsådde kornarter
  • Fremmer buskingen
  • Bedrer kornkvaliteten

Anbefalt Yaragjødsel for Magnesium

YaraVita GRAMITREL

YaraVita GRAMITREL

Vårkorn: Behandling med 200 ml ved begynnende strekning (Zadoks 31-32), gjenta behandling etter 10-14 dager med 100 ml når flaggbladet er under utvikling (Zadoks 37-43). Vannmengde: 10-20 l/daa. Høstkorn: Høstbehandling med 100 ml/daa fra 2-bladstadiet. En høstbehandling forutsetter at plantene fortsatt er i vekst og det er frostfritt. Vårbehandling med 200 ml/daa fra strekning og fram til at flaggbladet er så vidt synlig (DC 31-37). Behandling kan også utføres med 100 ml/daa fra flaggbladet er så vidt synlig og til at det er fullt utviklet (DC 39-49). Vannmengde: 10-20 l/daa.

Les mere om YaraVita GRAMITREL

YaraVita MAGTRAC

YaraVita MAGTRAC

Korn: 200 ml/daa forebyggende, 400 ml/daa ved synlige symptomer på mangel. Fra 3-bladstadiet til forste leddknute synlig. Ved sterk mangel kan behandlingen gjentas etter 10-14 dager. Vannmengde: Min 20 l/daa.

Les mere om YaraVita MAGTRAC