Kobbermangel forverret av

  • Moldrik jord
  • Kalkrik jord
  • Sandjord
  • Nydyrking på hei og skogsjord
  • Sterke N-gjødslingsnivåer

Kobber er viktig for

  • Fremmer fruktbarheten (antall korn pr
  • aks)
  • Bedrer kornkvaliteten

Anbefalt Yaragjødsel for Kobber

YaraVita COPTRAC

YaraVita COPTRAC

Bladgjødsling i korn: 25 ml i 20-30 l vann/daa fra busking til 2. leddknute synlig (Zadoks 20-32), gjentas etter 10-14 dager ved tydelig til kraftig mangel. I høsthvete anbefales en behandling før innvintring. Ved gjødsling med YaraVita Coptrac i voksende grøder skal det ikke gis mer enn 50 ml/daa hver 14. dag.

Les mere om YaraVita COPTRAC