Fosformangel forverret av

 • Sur eller svært kalkrik jord
 • Lavt innhold av organisk materiale
 • Kalde eller våte forhold
 • Vekster med dårlig utvikla rotsystem
 • Jord med lave P-reserver
 • Jord med høy fosforfikseringskapasitet
 • Jernrike jordarter

Fosfor er viktig for

 • Bedre planteetablering
 • Fremmer tidlig rotutvikling
 • Øker avling
 • Jevnere modning

Anbefalt Yaragjødsel for Fosfor

YaraVita SOLATREL

YaraVita SOLATREL

Høstkorn: 300-500 ml/daa under buskingsperioden. Gjentas en eller to ganger etter 10 til 14 dagers intervall fra 2-bladstadlet til 1. leddkute synlig (Zadok's 12-31). Vannmengde: 20l/daa.

Les mere om YaraVita SOLATREL

OPTI-P 0-20-0

OPTI-P 0-20-0

Korn: Benyttes ved svært lave fosforverdier i jordanalyser, der behovet ikke dekkes ved bruk av Fullgjødsel.

Les mere om OPTI-P 0-20-0

OPTI-START 12-23-0

OPTI-START 12-23-0

Korn: Benyttes sammen med Fullgjødsel. Spesielt i bygg og skifter med lave P-AL verdier.

Les mere om OPTI-START 12-23-0