Gramitrel på hveteåker med tørkestress

Mange steder ser vi tendenser til at kornet trenger tilgang på vann.

Særlig i Nord-Trøndelag begynner det å bli kritisk, der det nesten ikke har kommet med nedbør etter såing. Vannunderskuddet gjør at mange må revurdere bruk av innsatsmidler. For noen betyr dette å kutte ned på bruk av gjødsel/plantevern, hvis værmeldingene fremdeles melder om sol og oppholdsvær. Mens andre fremdeles har muligheter for å påvirke situasjonen gjennom offensive valg. På markdager i korn i Trøndelag, har vi diskutert delgjødslingsstrategier. Der åkeren har kommet til begynnende strekning og gjødsla helst skulle vært hatt på allerede, har vi anbefalt kalksalpeter, da det skal svært lite fukt til før denne løser seg opp. På lette jordarter med høy pH hvor det er nå er tørt kan det fort oppstå manganmangel og sinkmangel.

Effekt av bladgjødsling på avling i høsthvete

I kontrollerte veksthusforsøk i Tyskland har vi i variert grad utsatt hvete for tørkestress. Forsøkene viste at behandling med Gramitrel hadde en effekt på plantenes evne til å tåle kortvarig vannunderskuddet. Ved å utsette hvete for tørkestress i 3 perioder, hvor hver periode varte en uke hver, senket vi avlingspotensialet med ca. 40 %. Hveteplantene som ble behandlet med Gramitrel tålte tørkeperiodene vesentlig bedre. Det var imidlertid viktig med en tidlig behandling. Gramitrel ved avsluttende busking/begynnende strekning ga vesentlig bedre effekt enn en senere behandling. Plantene behandlet med gramitrel fikk 90% avling sammenlignet med den vannede kontrollen, mens de plantene som ikke var behandlet fikk 40 % redusert avlingsnivå grunnet vannmangelen.

Effekt av bladgjødsling på avling i høsthvete

Hvete uten bladgjødslingHvete med YaraVita GRAMITREL