Gjødslingsråd for vårhvete


Gjødslingsråd for vårhvete

Gjødsling ut fra avlingsnivå 

Det er ikke ett fasitsvar på hva som er riktig gjødslingsnivå i hvete. Man må først bedømme avlingspotensialet til åkeren. Gjødslingsnormen for høsthvete bygger på et forventet avlingsnivå på 550 kilo, mens for vårhvete går vi ut fra 450 kg forventet avling. Er avlingsnivået mer enn 100 kg høyere enn dette, må man tilføre ekstra mengder nitrogen, fosfor, kalium og svovel. Vi har valgt å synliggjøre dette i gjødselanbefalingen ved at anbefalingen er inndelt i 3 forventede avlingsnivåer. 

Last ned utskriftsvennlig PDF med gjødslingsanbefalinger til vårhvete.

Grunngjødsling om våren (vårhvete)

Om våren gir man ca. 70 % av planlagt gjødselmengde til vårhveten i forbindelse med såing (8-12 kg N/daa). YaraMila Fullgjødsel 20-4-11 eller evt. YaraMila Fullgjødsel 22-3-10 er gode alternativ på dette tidspunktet. 

Delgjødslingen 

Til vårhvete bør man gi resten av nitrogenet (30%) ved begynnende skyting (Z49). Vår anbefaling er og bruke YaraBela OPTI-NS for å sikre plantenes svovelforsyning. 

Det kan også være aktuelt å benytte YaraLiva Kalksalpeter. Dette er særlig aktuelt under tørre forhold. Bladgjødsling med YaraVita Thiotrac kan også være aktuelt for å tilføre litt ekstra nitrogen og svovel ved aksskyting.

Bladgjødsling 

YaraVita Gramitrel sikrer hveten tilgang av viktige mikronæringsstoffer som kobber, sink og mangan. Vi vil anbefale å behandle hvete med høyt avlingspotensial ved Z32-37 med dette preparatet. YaraVita Gramitrel kan blandes med en rekke plantevernmidler. Se www.tankmix.com eller last ned mobilapplikasjonen Yara Tankmix. 

Gjødslingsnormer for vårkorn