Hvordan forbedre kvalitet i hvete

Målene for kvalitet i hvete avhenger av hva kornet til slutt skal brukes til. Fôrkorn har andre krav enn hvete til brød- og kjeksproduksjon. Viktigste kvalitetskriterier som en kornprodusent må holde øye med er protein, egenvekt, falltall og stivelsesinnhold.

Gjødslingsprogrammer påvirker kvaliteten av kornet og må planlegges i forhold til de krav markedet stiller. For å få det beste ut av produksjonen må gårdbrukeren forholde seg til disse. 

Kvalitet hvete

Gjødsling og hvetekvalitet

Makronæringsstoffer for kornkvalitet

MakroNitrogen og kalium er de næringsstoffene som mest påvirker kornkvaliteten. Nitrogen er viktig for protein og stivelsesinnhold mens kalium opprettholder cellestrukturen og gir plantene stivhet og motvirker derfor legde som kan gi redusert falltall og lavere egenvekt av kornet.

Andre næringstoffer som er viktige for kornkvaliteten

Andre næringsstoffer hveteSvovel og magnesium påvirker henholdsvis kornets proteininnhold og egenvekt, mens sink hjelper til i nitrogenmetabolismen som forbedrer konsentrasjonen av proteiner.