Hvordan forbedre helse i hvete

Plantenæringsstoffer er hovedsakelig forbundet med økt avling og kvalitet ved å sikre at ingen mangel på næringsstoffer vil begrense vekst og utvikling. Men plantenæringsstoffer kan også hjelpe plantene til å beskytte seg selv mot sykdommer.

HveteEn godt balansert gjødslingsplan tilsier at plantenes cellestruktur er robust og motstandsdyktig, men det er også viktig å unngå oppbygging av for mye næringsstoffer i plantene da det kan være negativt for plantenes helse. Næringsstoffer som særlig påvirker plantenes helse, er nitrogen, kalium, mangan, sink, kopper og molybden.

Sunne hveteplanter

Plantenæringsstoffer er hovedsakelig forbundet med økt avling og kvalitet ved å sikre at ingen mangel på næringsstoffer vil begrense vekst og utvikling. Men plantenæringsstoffer kan også hjelpe plantene til å beskytte seg selv mot sykdommer. En godt balansert gjødslingsplan tilsier at plantenes cellestruktur er robust og motstandsdyktig, men det er også viktig å unngå oppbygging av for mye næringsstoffer i plantene da det kan være negativt for plantenes helse. Næringsstoffer som særlig påvirker plantenes helse, er nitrogen, kalium, mangan, sink, kobber og molybden.

Nitrogen og kalium 

Nitrogenmangel åpner opp for mange typer infeksjoner i planten, mens mangel på kalium fører til at plantene blir avkortete og tynne, særlig ved tørre forhold. Fysiologisk stress kan gi verre utslag om kaliumgjødsel er begrensende faktor, og frostskader øke, planter i områder med for mye vann vil bruke lenger tid på å komme seg igjen, og de vil visne tidligere og forbli slappe i lenger tid under tørre forhold. 

Plantene vil bli mere mottakelige for sykdommer og skadedyr, særlig der nitrogen- og kaliumtilgangen er ute av balanse. Dette vil resultere i svakere, mer oppblåst vekst som vil inneholde en høy konsentrasjon av løselige nitrogenforbindelser og enkle karbohydrater som vil kunne gi god grobunn for sykdommer som meldugg. Tynnere cellevegger med mindre mekanisk motstand mot skadedyr kan også være et resultat av kaliummangel. En oversikt over mere enn 1000 forsøk med korn viste at når kaliumnivået er lavt og ikke i balanse med nitrogentilgangen, vil tilførsel av kalium redusere sykdommer og bakterieinfeksjoner med over 70% av tilfellene (PDA). Kaliummangel har også blitt forbundet med hyppigere angrep av rustsopp.

Sink og Kopper

Sink, kopper og plantehelse

Sink har vist seg å redusere angrep av Skarp Øyeflekk i korn (Rhizoctonia cerealis), mens kobbermangel fører til sterilt pollen som igjen gir tomme korn som lett kan infiseres med meldrøye.

Mangan

Mangan og plantehelse - hvete

Mangan har blitt forbundet med sykdomskontroll i diverse forskningspapirer.  Det har en direkte inhibitor-effekt på vekst av sopp, særlig meldugg, i tillegg til at den er involvert i lignin- og suberinproduksjonen som gir plantecellene mere motstand mot infeksjon.  Vi har klare bevis som støtter opp om manganets effekt på reduksjon i generelle infeksjoner i hvete.