Statusrapport Stange


26. august 

Søndag 24. og mandag ble høsthveten treska, Vanninnholdet varierte fra 16 til 20 %. Dette fordi det var mange grønne korn i sprøytespora.
Fantastiske høsteforhold og ingen legde. Halve avlinga er levert og halve ligger på tørka. 90 tonn totalt gir ei avling oppunder 800 kg. Meget fornøyd med det. Gjødsla etter et mål på 750 kg.
Har foreløpig bare forhåndsprøven:
HL vekt: 80
Protein: 12 %
Falltall: 402 sek.
Får håpe at alt er like bra som forhåndsprøven.
En annen observasjon var at åkeren var desidert best på ca. 1 daa der snøen lå lengst, her var det over 1000 kg.
Det har vært en god sesong med gode temperaturer, og stort sett nok vatn. 330 mm regn er registrert fra 1. mai.

21. august

Det var meldt en del regn torsdag og fredag, derfor ville jeg prøve hveten under fine forhold i går. Vanninnholdet var på 21 %, så det ble med det ene lasset. Værmeldinga for neste uke ser absolutt bra ut så ingen vist i å kjøre inn så rått korn. 

Jeg ble positivt overraska over avlinga i en åker som absolutt kunne vært tettere. Fikk analyseresultatene i dag og de viste også overraskende gode tall:

Vann: 21,2 %

HL vekt: 80

Protein: 12 %

Falltall: 402 sek.

Dermed ser det ut til at falltallet bør holde også i neste uke.

høsthvete

høsthvete

høsthvete

15. august

Målte vann% til 28, så åkeren trenger nok hele neste uke på seg før det blir aktuelt med tresking. Ingen legde.

Høsthvete Stange

30. juli

Tirsdag 30. juli kom det endelig noen mm men regn, uten at det har så mye å bety så langt uti sesongen,  men bare 20 mm nedbør fordelt på de siste 5 ukene har nok gjort sitt til at åkeren har skiftet farge noe raskere enn under optimale nedbørsforhold.

Åkeren er jevn og fin, tettheten er brukbar, antall korn pr. aks er bra, men kornfyllinga anslås å bli middels grunnet mye sopp og tørre forhold. Tresking om 2 - 3 uker, blir spennende.

Høsthvete Stange

Høsthvete Stange

9. juli

Lave temperaturer gjør at åkeren går relativt sakte framover. Stadium 73. Store aks tegner godt. Fortsatt en del meldugg nede i bestandet til tross for 2 gangers behandling. Ikke nye lus å se selv om det er observert en del rundt omkring.

Høsthvete Stange

Høsthvete Stange

1. juli

Åkeren blomstrer og er i stadium 60  Siste uka utførte jeg siste soppbehandling med 70 ml Aviator Xpro og 15 ml proline. Håper det er til strekkelig til å stagnere soppen. Det er endel meldugg. Grubla mye på gjødsling. Det er et 15 øre i trekk på Elvis som matkorn, i tillegg stilles strengere krav til både hektolitervekt og proteinnivå før det blir mathvete enn for de andre artene.  Både soppbehandling og gjødsling må derfor være optimale for å oppnå krava. Samtidig som mattillegget altså er lavere. Konklusjonen ble derfor en mellomløsning der jeg kjørte ut 3 kg N på de beste 50 måla. Resten av åkeren tror jeg har fått nok. Så da er resten av sesongen stort sett overgitt til andre makter.

høsthvete Stange juli

Høsthvete Stange

24. juni

Kraftige og fine planter, men en del meldugg. Stadium 55. Om noen få dager, når alle aksa er framme vil jeg utføre avsluttende soppbehandling. Ikke aktuelt med stråforkorting, ettersom den fikk en liten dose med CCC ved ugrassprøytinga. Registrerte noe bladlus også i dag.

Høsthvete Stange

Høsthvete Stange

17. juni

Noen få aks stikker over bladslira, stadium 51. 3. gjødslinga skjedde for ei uke siden. Åkeren har på de beste partia fått 21 kg N. Etter N-testeren er behovet på 6,5 kg N resten av sesongen, 7,5 kg N for ei uke siden. Antar at gjødslinga som er gjennomført skal holde til dette. Harald Solberg i NLR målte med håndholdt N-sensor nylig, og opptaket var på 6,4 kg N i åkeren (overjordisk plantemateriale). Det er noe meldugg i åkeren, og straks akset er framme nå blir det sprøyting mot sopp for siste gang. Da karakteristiske Ellvisflekkene er det mye å se av.

Høsthvete Stange

Høsthvete Stange

14. juni

12. juni

Åkeren er i stadium 39, flaggbladet er ferdig utvikla. Brukte N-Testeren på det beste arealet og den ga en anbefaling på 7 kg N pr daa. Valgte å bruke dette nivået på det beste arealet og la N-Sensoren justere ned etter tettheten på åkeren. Antok at utvasking og mineralisering var på samme nivå.

Tok ut et satellittbilde fra 10. juni (grønt bilde) for å sammenholde med resultatet etter N-Sensoren (blått bilde). Bildene var ganske sammenfallende. Da har den beste delen av åkeren min fått 21 da N. Antar at det da er kun 2. gang soppsprøyting igjen før høsting.

Høsthvete Stange

Høsthvete Stange

Høsthvete StangeHøsthvete Stange

 

3. juni

Veldig fuktig vær har ført til sterk oppsmitting av meldugg i åkeren. Været har også gjort det vanskelig med soppsprøyting, så det er første arbeidsoperasjon som står på planen nå. Plantene utvikler fortsatt flaggblad, stadium 37. Harald Solberg i NLR målte et N- opptak i plantene på knapt 6 kg N i går, med underjordisk biomasse blir det et totalt N-opptak på nesten. 12 kg.  Jeg har så langt tilført 15,5 kg N. Utvaskingskalkulatoren viser en utvasking på 3 kg N, men dette tror jeg er noe høyt. Venter derfor ei uke før jeg tenker på siste gjødsling. Grunnet mye overskyet vær er det dessverre ikke tilgjengelige satellittbilder av åkeren.

Høsthvete Stange

Høsthvete Stange

20. mai

I slutten av forrige uke så ikke åkeren bra ut. Sterk gulning på de nederste blada kombinert med lysfarging etter bruk av Express Gold (og Flyropyr) onsdag, gjorde at åkeren fikk et lyst og stusselig preg. Gulfargingen var antagelig en reaksjon på kulde og tørkesituasjonen vi hadde for en tid tilbake. Med utsikter til nedbør tilførte jeg 5,5 kg N i YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S) på lørdag som delgjødsling. Natt til lørdag fikk vi 27 mm regn, og nå har åkeren riktig farge igjen. Jeg tilførte også YaraVita GRAMITREL og YaraVita CROPLIFT på  hver din del av åkeren i kombinasjon med ugrassprøyting, som antagelig bidro til raskere gjennoppretting av næringsbalansen. Det er stor sverming av bladminérflue i åkeren, men antar at åkeren vokser av seg eventuelle problemer med dette.

Høsthvete Stange

Høsthvete Stange

13. mai

Siste uke ble vi tilgodsett med bortimot 30 mm regn. Dette har åkeren satt pris på, og med brukbar temperatur i går var det nesten mulig å se åkeren vokse. Vi er lovt gode temperaturer framover og da er alt på plass for god vekst. Nullruta har kommet til syne som sterkere misfarging på de nederste bladene.

Høsthvete Stange

Høsthvete Stange

6. mai

Ikke mye utvikling i åkeren siste uka, veldig lave temperaturer men noe tettere har den blitt. Og nå snør det – vann det også og det trengs.

Høsthvete Stange

Høsthvete Stange

3. mai

30. april

Åkeren har blitt både grønnere og tettere etter varmen de siste dagene, men minimusfaktoren er vatn. Det er tørt til plantene, men heldigvis synker temperaturen en del framover og det er bra ettersom det ser ut til at nedbøren lar vente på seg. 

Høsthvete Stange

Det er 17 dager siden det ble gjødsla og nullruta er ennå ikke synlig, de tørre forholda er nok årsaken. Ugraset er ikke plagsomt ennå og ugrassprøytinga utsettes til veksten blir mer optimal.

Høsthvete Stange

23. april

Høsthvete Stange

Åkeren kom seg gjennom de kalde førpåskenettene med ned mot minus 8 grader. Siste dagers varme har gjort at plantene som hadde en brunfarge har blitt grønne igjen. Åkeren ser nå ganske bra ut selv om den er litt tynn enkelte steder. Det var stor variasjon i snøsmeltinga, men det ser ikke ut til at det er dårligere overvintring der snøen lå lengst (totalt 4,5 måned). Snømuggen har gjort at det stedvis er fritt for planter på opptil 40 cm i noen sårader, men åkeren ser ut til å buske seg godt og vil nok kompensere noe for dette. Vårgjødsling med 45 kg/daa Fullgjødsel 22-3-10 ble utført på morgentelen palmelørdag.

Høthvete Stange

11. april

høsthvete

Overvintringa har gått nogenlunde bra. Men det er en del planter som har gått ut pga. snømugg, mest på vendeteigene. Utfordringa nå er veldig kalde netter. I natt var det -8 grader. Og det meldes forstsatt om kalde netter og generelt lav temperatur.

høsthvete

Hva frosten gjør med plantene er vanskelig å si, men ser at mange planter får en rød/brun farge. Stadig frysing og tining av det øverste jordlaget er neppe heller positivt for plantene. Den fryste jordskorpa om morgenen skal utnyttes til gjødselspredning i morgen (palmelørdag), selv om jordet er dekt med 10 % snø. Gjødsla må ut uansett hva som skal dyrkes!