Statusrapport Sem


2. september

All høsthveten er nå i hus eller på hengere, etter en siste innspurt med tresking lørdag 31. august. Det var varslet regn på søndag og da tok vi ikke sjansen på å la det stå ute, selv om vanninnholdet lå på rundt 20 %. Vi er veldig fornøyd med at avlingene var gode og at forhåndsprøvene viser matkvalitet, så får vi se om resultatet står seg når oppgjøret kommer. Proteininnholdet ligger på mellom 12 og 13 % og viser at vi har truffet på ganske bra med gjødslinga. Variasjonen i tildelingen med Yara N-Sensor var stor, men ca. 24 kg N i snitt til en avling på ca. 800 kg korn var nok riktig i dette tilfellet. Falltallet er i overkant av 350, men Hl-vekta er ikke høyere enn at grensa på 78 gjør dette litt vel spennende.

Høsthvete Sem

Høsthvete Sem

22. august

Etter en del ustabilt vær kom vi endelig i gang med tresking. Det er meldt mer nedbør i dag, men vi fikk tresket det som var tørrest før regnet kom. Avlingsmessig ser det bra ut: vi har tresket anslagsvis 15 tonn på ca. 20 dekar så langt, som blir ca. 750 kg/daa råavling. Vi sendte inn en forhåndsprøve som viste 16,6 % vann, hektolitervekt på 78,2, falltall på 386-413, og protein på 12,2 og dermed mathvete. Så da er det bare å krysse fingrene for at dette står seg også på den endelige prøven.

Høsthvete

15. august

Høsthveten er nå moden og snart klar til tresking. Målt vanninnhold var 21-22 % på de tørreste delene av åkeren. Det er meldt en god del regn i helgen, så planen er å treske i neste uke hvis vi får noen dager med oppholdsvær og tørk.

Høsthvete Sem

Høsthvete Sem

2. august

Høsthveten modnes dag for dag og det nærmer seg tresking. Kornene er fortsatt myke og det er mulig å lage merke i de med neglen, men med været som har vært de siste dagene går utviklingen raskt.

Høsthvete Sem

Høsthvete Sem

August 5 Sem 1.jpg

23. juli

Nedbøren som kom i helgen gjorde godt for alt som gror og etter å ha gått en vekstkontroll i høsthveten er inntrykket at den har klart seg bra i det tørre været, bortsett fra på den skrinneste jorda hvor åkeren har vært litt tørkestresset. Det er enkelte legdeflekker men det er unntaket og det virker som at den siste delgjødslingen med Yara N-Sensor har fordelt gjødsla på en god måte.

Høsthvete Sem

Høsthvete Sem

Høsthvete Sem

10 juli

Det kom litt etterlengtet regn i slutten av forrige uke, og nå ser det ut til at været snur og vi får litt varmere vær. Det har dukket opp litt kveke i åkeren, og litt balderbrå i en og annen sprøyteglipe, men bortsett fra det så ser åkeren fin ut. Kornet er nå inne i modningsfasen og aksene kjennes tyngre ut.

Høsthvete Sem

5. juli

En periode med kaldt og tørt vær ser nå ut til å avlastes av varmere værforhold. Høsthveten lider nok ingen nød, den har blomstret ferdig og nå står modningen for tur. Den første delen kalles for melkestadiet, og åpner man akset kan man finne starten på det som etter hvert skal bli korn. Nullruten vises fortsatt i åkeren, med langt færre aks per m2. Det blir spennende å se resultatet til slutt.

Høsthvete

Høsthvete Sem

Høsthvete Sem

24. juni

Høsthveten er i full blomstring og siste soppbehandling og gjødsling med YaraVita Thiotrac er gjennomført så nå er det i utgangspunktet ikke planlagt flere tiltak. Planen nå er å reise til Borgeby feltdager i Skåne med god samvittighet.

Høsthvete Sem

19. juni

Høsthveten er nå i blomstringsfasen og det er tid for siste soppbehandling og en behandling med 500 Ml per dekar med YaraVita THIOTRAC for å få litt økning i proteininnholdet og proteinkvaliteten. Planen var å behandle med dette i dag, men på grunn av utsikter til regn blir det utsatt noen dager. Åkeren ser frodig og fin ut.

12. juni

Etter en kald og våt periode er høsthveten nå i full skyting, og den har nok tatt opp mye av gjødsla som ble gitt for omtrent to uker siden den har skiftet farge fra lysegrønn til mørkegrønn. Målinger med N-Tester viser at den har gått fra verdi på 556 for to uker (som er veldig lavt og gir en anbefaling på 10 kg N per dekar) til 684 nå (som gir en anbefaling i Yara N-app på 2 kg N i Ellvis. Siden det nylig er gjødslet antar jeg at noe av gjødsla fortsatt ikke er tatt opp i planta, og at det derfor ikke er nødvendig med en ny runde nå. Det er en del gule prikker på flaggbladet, men dette er et sortskjennetegn til Ellvis og er ikke noe man trenger å gjøre noe med.

Høsthvete Sem

Høsthvete Sem

Høsthvete Sem

3. juni

En våt og kald uke er forbi etter 16 mm nedbør fordelt over flere dager, og i høsthveten på Sem er flaggbladet nesten ferdig utviklet. Andre delgjødsling ble utført sist uke ved hjelp av Jarlsberg Hovedgård sin Yara N-Sensor. På forhånd ble det målt med Yara N-Tester og det ble bestemt at man skulle sikte seg inn på en gjødselmengde på ca. 25 kg/daa med YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S), men at man skulle la sensoren jobbe fritt. For å finne et referanseområde i åkeren til sensoren brukte vi Cropsat-kartet. Da åkeren var ferdig gjødslet hadde det gått ut ca. 7,6 kg N i snitt, og sensoren har variert gjødslingen fra 0 til 10 kg N per dekar(!). Yara N-Sensor har fanget opp variasjonen i åkeren på en god måte og det skal bli spennende å se om den har klart å jamne ut åkeren.

 

N-Sensor map

N-Sensor Relative Biomass Map 31 mai.pdf

N-Sensor Nitrogen Recommendation Map.JPG

N-Sensor Nitrogen Recommendation Map 31 mai.pdf

Cropsat Sem mai 2019.jpg

Cropsat map

28. mai

Høsthveten er nå i stadie 41-45, flaggbladet er på vei ut og siste delgjødsling står for tur. Etter at bladprøven er tatt er åkeren behandlet mot sopp, ugras og det ble bladgjødslet med ca. 200 Ml YaraVita Gramitrel som bl.a. inneholder magnesium, sink og kobber. Det har kommet 51 mm nedbør sist uke og åkeren ser frodig og fin ut. Målinger med håndholdt N-Sensor viser SN verdier på 90-100 (tilsvarer opptak av ca 18-20 kg N) på den første maksruten som ble lagt ut, SN verdi på 80-90 kg N i andre maksrute (tilsvarer 16-18 kg N opptak) og åkeren rundt varierer fra SN verdier på 60-80 (tilsvarer 12-16 kg N opptak). Nullruten viser SN verdi ned mot 0 så i det området av åkeren nullruten er lagt ut så er det svært lite bidrag av nitrogen fra jorda.

Høsthvete Sem

Høsthvete Sem

20. mai

Siste uka er høsthveten gått over i strekningsfasen og fra N-prognosene vet vi at i denne fasen er det mye nitrogen som tas opp på kort tid. Nullruten er veldig lys, noe som kan tyde på at det er lite bidrag av nitrogen fra jorda. Den siste utlagte maksruta (bakerst i bildet) har såvidt begynt å vises, og det kan tyde på at det snart er tid for 2. delgjødsling. Det er tatt ut bladprøver i slutten av forrige uke som ble sendt inn til Yara sin Megalab-tjeneste. Resultatene er rett rundt hjørnet og vil kunne avsløre eventuelle mangler i åkeren. Vi har målt 23 mm med nedbør sist uke, så utgangspunktet for en god avling er tilstede.

Høsthvete Sem

Høsthvete Sem

13. mai

Det har vært kaldt siste uka og i tillegg har det kommet 40 mm med nedbør. Den siste maksruta er fortsatt ikke synlig så det nitrogenet som ble tilført ved første delgjødsling er fortsatt ikke brukt opp. Det begynner å bli en del variasjon i åkeren. De to bildene under er tatt på ulike steder på jordet og viser stor forskjell i grønnfarge, noe som kan tyde på ulikt nitrogenopptak.

Høsthvete Sem

Høsthvete Sem

5. mai

Nå begynner virkelig nullruten å vises i åkeren. Første delgjødsling ble gjort i forrige uke med ca. 9 kg N i Fullgjødsel 25-2-6 og ny maksrute er lagt ut. Den gamle maksruten vises fortsatt. Totalt har denne åkeren nå fått ca 17 kg N. Væromslaget fra varme til kalde dager har gjort at utviklingen ikke lenger går like fort og det er kanskje bra, gitt de tørre forholdene.

Høsthvete Sem

Høsthvete Sem

30. april

Det etterlengtede regnet kom i helgen og 18 mm nedbør var det som skulle til for å få fart på veksten. Det er nå vanskeligere å se forskjell på maksruten og åkeren rundt, og det betyr nok at åkeren har tatt opp gjødsel de siste dagene. Legger man godviljen til kan man skimte nullruten såvidt. Åkeren ble ugrassprøytet og stråkortet 29. april under fine forhold.

Høsthvete Sem

Høsthvete Sem

Sem

23. april

Maksruten begynner å bli synlig – Hva betyr det?

Høsthvete Sem

På Sem har høsthveten vokst en del i det varme og tørre været, men det er fortsatt ikke mulig å kjenne noen leddknute enda. Det er en antydning til at maksruta stikker seg fram, så vi kan slå fast at det har vært et opptak av nitrogen til tross for de tørre forholdene.

Maksrute høsthvete

Siden maksruten vises såpass tydelig har det vært et større opptak her enn i åkeren rundt, men betyr det at åkeren rundt begynner å gå tom for nitrogen? Sannsynligvis ikke. Siden vi fortsatt ikke ser noen forskjell på nullruten og åkeren rundt er det neppe tomt for nitrogen i jorda. Men de tørre forholdene kan ha gjort at der man har tilført mer nitrogen i form av mineralgjødsel (maksruten), har man også mer lettløselig og plantetilgjengelig nitrogen, og dette har ført til at opptaket har vært større her.

15. april

12. april

høsthvete sem

Her er bilde fra Sem tatt 11. april i går samtidig som vi gjødslet ut ca. 8 kg N i form av YaraMila FULLGJØDSEL 22-3-10. Det begynte plutselig å snø mens vi gjødslet, så temperaturene er lave.

Sem høsthvete

Vi har lagt ut nullruter og maksruter og det skal bli spennende å følge disse fremover. Det er noen planter som har gått ut flekkvis på grunn av snømugg, men stort sett ser åkeren frodig og fin ut.

4. april