Statusrapport Eidsvoll


30. august

Noe av høsthveten ble tresket 15. august og resten 24. august. Kornet er ikke levert ennå, men jeg anslår avlinga til mellom 400 og 450 kg/daa. Litt skuffende, men konkluderer uansett med at det var riktig å ikke harve opp igjen Kuban-åkeren i vår. Forhåndsprøven holdt kravene til matkvalitet. Den sier 14,4 % protein, falltall 220 og hl-vekt 78. Det er lite å gå på både med hensyn til falltall og hl-vekt, så er spent på den endelige prøven etter levering. Avlingen ble lavere enn potensialet som jeg la til grunn for siste gjødsling, og dette resulterte i høyt proteininnhold.

Høsthvete 30

15. august

Prøvde treskeren litt på det mest modne, og der var vanninnholdet ned mot 20%. Resten av jordet trenger helt klart mer tid, der er nok vanninnholdet fortsatt over 30%. Det er meldt bedre vær etter helgen og la oss håpe det er starten på en stabil godværsperiode.

Høsthvete Eidsvoll

Høsthvete Eidsvoll

29. juli

Relativt tørt vær i hele juli og veldig varmt den siste uka har gjort at utviklingen har gått raskt. Det er nå tydelige forskjeller mellom de tørkesvake delene av jordet og der vanntilgjengeligheten er bedre. Konsekvensen vil bli variasjon både i avling og kvalitet mellom ulike deler av skiftet, men jeg har fortsatt håp om at det totalt sett kan bli et akseptabelt avlingsnivå.

Eidsvoll høsthvete

Høsthvete Eidsvoll

3. juli

Det er blomstring i høsthveten. Ingen planer om flere dyrkingstiltak nå. Det er noe mjøldogg nede i bestandet, men ellers ingen andre sjukdommer. Fin farge på åkeren, som nå utvikler seg sakte i det relativt kjølige været.

Får vi gunstige vekstforhold framover med grønn varighet og friske planter bør avlinga bli akseptabel, selv om denne åkeren var tynn og preget etter en tøff overvintring. Så vil tiden vise om gjødslinga på totalt 18 kg N/daa var nok til å klare proteingrensa for mat, og om kornet vil holde mathvetekvalitet for falltall og hektolitervekt.

Høsthvete

Høsthvete

 

25. juni

Åkeren er i aksskyting, det vil si vekststadium 49-55, noe variasjon mellom ulike deler av jordet. Varslingsmodellen VIPS ga varsel om behov for behandling mot sopp i høsthvete på hele Østlandet for en tid tilbake. Jeg gjennomførte ikke noen tidlig soppbehandling, og ville ikke vente lenger nå, derfor fikk åkeren 80 ml/daa med Aviator XPro® den 22. juni. De beste delene av jordet har veldig bra åker, mens det er tynt der overvintringen var dårlig. Den 23. juni ble delgjødsling ved aksskyting utført. «Manuell» presisjonsgjødsling ble tilnærmingen. Områdene med tynnest åker fikk ingenting, mens de bedre delene ble tilført 4 kg N/daa med YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S). Oppsummert har gjødslingen vært 11 kg N/daa ved vekststart (YaraMila FULLGJØDSEL 22-3-10) + 3 kg N/daa ved stadium 31 (OPTI-NS) + 4 kg N/daa ved stadium 49-55 (OPTI-NS), til sammen 18 kg N/daa.

Høsthvete Eidsvoll

Høsthvete Eidsvoll

19. juni

De første aksene er nå i ferd med å titte fram, det vil si vekststadium 49. Fortsatt flere aktører ute i åkeren i forbindelse med at strømmen skal i jordkabel… Dette gjør det utfordrende å få utført dyrkingstiltak. Men planen er soppbehandling og siste delgjødsling om noen dager. Det er veldig viktig nå å sikre at åkeren holdes frisk i kornfyllingsfasen. Når det gjelder delgjødsling nå ved aksskyting er planen å gi 3-4 kg N/daa med YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S). Jordtypen er mellomsand og det har vært en god del nedbør noe som tilsier S-gjødslingsbehov, gjødslingen med OPTI-NS vil sikre svoveltilgang og gjøre at N-mengden til åkeren i sum for sesongen kommer opp i 17-18 kg N/daa.

10. juni

Flaggbladet er nå stort sett ferdig utviklet, det vil si at åkeren er i vekststadium 38-39. Også siste uken har det kommet nok nedbør, cirka 45 mm. Måling med Yara N-Tester rett før helga indikerte at det foreløpig ikke er gjødslingsbehov. Hittil har åkeren fått 14 kg N/daa. De gode vekstforholdene har hevet avlingsutsiktene betydelig i denne åkeren, og det vil bli behov for en delgjødsling omkring aksskyting for å utnytte avlingspotensialet og sikre riktig proteininnhold. Foreløpig ingen sjukdomsangrep å se, men jeg regner med at det blir behov for en soppbehandling relativt snart med det været vi har.

Høsthvete Eidsvoll

Eidsvoll høsthvete

3. juni

Flaggbladet er under utvikling, det vil si at åkeren er i vekststadium 37. Bladanalyse fra Megalab viste ingen alvorlige næringsmangler. Det kan ha vært en utvasking på cirka 1 kg N/daa, men jeg vurderer at åkeren pr. nå har tilstrekkelig N-tilgang. Foreløpig ingen sjukdomsangrep å se. Derfor ingen akutte behov for plantevern- eller gjødslingstiltak, men dette vil bli vurdert fortløpende framover.

Høsthvete Eidsvoll

Høsthvete Eidsvoll

27. mai

Høsthveten ble delgjødslet 22. mai (vekststadium 31) med 3 kg N/daa i YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S). Den har nå fått totalt 14 kg N/daa. Åkeren er frisk og i god vekst, men tynnere enn ønskelig. Utviklingen har gått raskt de siste dagene og den er nå i vekststadium 32.

19. mai

Åkeren har som ventet utviklet seg positivt den siste uka. Det er imidlertid betydelig variasjon mellom de beste deler (nærbilde) og de dårligere delene.

Gravearbeider i forbindelse med en ny jordkabel kom overraskende og gir noen uvanlige utfordringer….. Avlingspotensialet er relativt lavt, og det vurderes at en forsiktig første delgjødsling er tilstrekkelig. Åkeren er nå rett før begynnende stråstrekning, og delgjødsling vil bli utført i løpet av uka.

Høsthvete Eidsvoll

Høsthvete Eidsvoll

13. mai

Nærmere 40 mm regn sist uke og lav temperatur har forhåpentligvis bidratt til anlegg av flere sideskudd, og at disse vil utvikle seg de nærmeste dagene. Med stigende temperatur, samt fuktighet og næring tilgjengelig nå vil vekst og utvikling sette fart. Fortsatt er det noen dager til plantene kommer i strekningsfasen.

Høsthvete Eidsvoll

Høsthvete Eidsvoll

5. mai

Temperaturen har gått betydelig ned og plantene utvikler seg sakte. Ser at sideskudd dannes nå og de tas i mot med takk! Det er fortsatt tørt og regn denne uka er positivt.

Høsthvete Eidsvoll

Høsthvete Eidsvoll

29. april

Lørdag 27. april kom det 12 mm regn, noe som var meget kjærkomment. Gjødsla har blitt mer tilgjengelig for plantene, og åkeren frisknet til umiddelbart. Det gjorde også ugraset og denne uka er det tid for ugrassprøyting. Værmeldinga sier at temperaturen nå skal stupe om noen dager, det lover godt. Det gjør at utviklingen roer seg ned og at plantene «tar seg tid» til å danne flere sideskudd, noe denne åkeren absolutt trenger.

Høsthvete Eidsvoll

Fortsatt håp: En god del planter der alt grønt hadde visnet i løpet av vinteren, har våknet til liv igjen.

Høsthvete Eidsvoll

23. april

høsthvete

Det er for drøyt å si at denne åkeren har gjenoppstått i påsken, men den har absolutt kommet seg noe. Årsaken er først og fremst at nattefrosten ga seg og at plantene rett og slett har begynt å vokse. Vårgjødslinga med 50 kg/daa Fullgjødsel 22-3-10 ble utført 18. april. Tilgang til gjødsel, sammen med noe nedbør snart (?) og ikke for høye temperaturer vil kunne bidra til god busking, noe denne høsthveten sårt trenger.

12. april 

høsthvete

Tøffe tider for høsthveten

Fortsatt snø på deler av arealet. Angrepene av overvintringssopp har gjort betydelig skade. Plantene som fortsatt lever er spinkle og lider nå med kalde netter og iskald nordavind.

høsthvete

Dette ser ikke bra ut, men fortsatt håp dersom forholdene snart blir mer gunstige. Håper å kunne gjødsle om ei ukes tid.