Jan-Eivind Kvam-Andersen, Sem i Vestfold

Tørkesommeren 2018 førte til lave avlinger, men de tørre forholdene gjorde det mulig å så høsthvete.

Jan-Eivind Kvam-Andersen Sem

Vi valgte Ellvis da den har egenskaper som stabilt falltall og kan gi høy avling og en god pris hvis man lykkes med matkvalitet. Før innvintring var etableringen god, og det skal bli spennende å se hvordan det ser ut til våren. 

Skiftenavn 

Solbakken 

Areal, daa 

100 

Forgrøde 

Vårhvete, høsthvete og bygg 

Jordarbeiding 

Pløying, harving, tromling 

Høsthvete sort

Ellvis 

Såmengde 

20 kg/daa 

Sådato 

25. august 

Høstgjødsling 

Nei 

Behandl. overvintringssopp 

Nei 

Jordanalyse

 

Jordtype 

Lettleire 

Moldinnhold 

3,4 Moldholdig 

pH 

 6,3 

P-AL 

 14 

K-AL 

 15 

Mg-AL 

 15 

Ca-AL 

 100