Håvard Bjørgen, Stange, Hedmark

Jeg har drevet med korn i 20 år, men bare hatt høsthvete en gang tidligere. Resultatet ble meget lav avling, grunnet dårlig overvintring, siden har jeg holdt meg til vårkorn. Men fjoråret la til rette for en god start på høsthveten så jeg fikk lyst til å prøve igjen. Jeg legger opp til tre gjødslinger og tror det er viktig å komme tidlig utpå med første gjødsling, så plantene ikke sulter i vårsola.

Skiftenavn 

Sør

Areal, daa 

114 

Forgrøde 

Vårraps

Joraarbeiding 

Pløying, Carrier, ikke tromling

Høsthvete sort

Ellvis 

Såmengde 

20 kg/daa 

Sådato 

5. september 2018

Høstgjødsling 

YaraVita MANTRAC PRO (24. okt. 2018)

Behandl. overvintringssopp 

Delaro (24. okt. 2018)

Jordanalyse 

 

Jordtype 

Lettleire 

Moldinnhold 

3,0 % Moldholdig 

pH 

 6,2 

P-AL 

 5 

K-AL 

 8 

Mg-AL 

 

Ca-AL