Bernt Hoel, Eidsvoll, Akershus

Havreavlingen ble meget lav i 2018, cirka 200 kg/daa, på grunn av ekstrem tørke og varme. Det ble tresket 31. juli, og dermed veldig god tid til å etablere høstkorn. Sortsvalget var moderat gjennomtenkt.

Kuban har ikke gjort det så godt under tørre forhold, og jordtypen er finsand som er ganske tørkesvak. Normalt vil jeg høstgjødsle høstkornet med Fullgjødsel®. Men etter en forgrøde som ga mye lavere avling enn forventet, i kombinasjon med en vekstsesong uten utvasking av betydning, ble vurderingen å droppe høstgjødsling denne gangen. Ved inngangen til vinteren er bestanden frodig og tett. Litt gambling å droppe behandling mot overvintringssopp, det kan selvsagt vise seg å ha vært en tabbe. Time will show...

Skiftenavn 

Nordjordet 

Areal, daa 

23 daa 

Forgrøde 

Havre, Odal 

Jordarbeiding

Pløying, harving, ikke tromling

Høsthvete sort 

Kuban 

Såmengde 

21 kg/daa 

Sådato 

3. sept 2018 

Høstgjødsling 

Nei 

Behandl. overvintringssopp 

Nei 

Jordanalyse 

 

Jordtype 

Siltig finsand 

Moldinnhold 

1,6%, Moldfattig 

pH 

5,8 

P-AL 

12 

K-AL 

10 

Mg-AL 

Ca-AL 

35