YaraIrix, N-Tester BT

Ved å kombinere mobiltelefonteknologi og teknisk innovasjon gjør vi Yaras agronomiske kunnskap tilgjengelig direkte i din mobil. Verktøyet kaller vi YaraIrix og med dette får du hjelp til å optimalisere N-gjødslingen i sesongen.

Økt treffsikkerhet


Underoptimal N-gjødsling fører det til uutnyttet avlingspotensiale og lavere kvalitet. Gjødsler vi over optimum øker vi i stedet risken for legde, dårlig gjødselutnyttelse og er en potensiell miljøbelastning. Plantenes nitrogenbehov kan variere stort mellom år, mellom skifter og innenfor skifter. Å vurdere N-behovet er utfordrende, men ved å ta i bruk hjelpemidler som YaraIrix kan vi øke treffsikkerheten og sjansene for å lykkes.

 

N-opptak gjennom bilder


YaraIrix-appen lastes ned til din mobiltelefon (Android og iOS). Etter installasjonen kan du med en gang begynne å bruke den kostnadsfrie bildeanalysfunksjonen. Bildeanalysen i Irix vurderer mengden bladmasse i digitalbilder, og gir så et estimat på mengde nitrogen tatt opp i bladverket. Bildeanalysen gjelder for høsthvete i tidlige utviklingsstadier.

N-Tester BT

n-tester bt

N-Tester BT bygger på samme teknologi som tidligere versjoner av Yara N-Tester, men presenteres nå i en helt ny drakt. N-Tester BT har et nytt design, og kobles trådløst mot din mobil via bluetooth. All data og informasjon lagres i Irix-appen, og etter målinger på et representativt areal gis en anbefalt nitrogenmengde for det aktuelle arealet. Anbefalte N-mengder som gis i Irix er basert på mange år med feltforsøksdata og er aktuell for høst- og vårhvete i stadium 37-59, samt bygg, havre og timotei frøeng i stadium 31-32.

Anbefalingen må så vurderes opp mot andre faktorer som påvirker N-behovet, for eksempel utnyttelse av tidligere gitt gjødsel eller værforhold som kan påvirke opptaket.

For å legge inn en bestilling går inn på denne linken: https://yarairix.com/no/ntester-bt og velger «Abonner nå».

Når du er innlogget kan du gå videre med bestillingen ved å velge «Abonnement». Deretter fyller du i kort- og betalingsinformasjon.

Ved bestilling av N-Tester og betaling med kredittkort på yarairix.com/no må organisasjonsnummer oppgis i ett av de 2 formatene nedenfor.

  • 986228608MVA
  • NO986228608MVA

For mer informasjon besøk YaraIrix nettside.

Last ned appen her:

AppStore238.png   Google play238.png