Yara N-Tester™ eldre versjon

Yara N-Tester er et godt hjelpemiddel for mer presis N-gjødsling.

Nitrogengjødslingen bør tilpasses vekstsesongen ved at gjødslingsbehovet deles opp i en hovedgjødsling om våren og en eller flere delgjødslinger. Yara N-Tester er i så måte et godt hjelpemiddel når man i vekstsesongen ved delgjødslingstidspunktet skal vurdere nitrogenbehovet til plantene.

Om Yara N-Tester

Gir et raskt svar

Målingen med Yara N-Tester er enkel og tar ikke lenger tid enn den tiden man bruker på å gå over skiftet. Man måler 30 ganger i åkeren og får deretter en gjennomsnittsverdi på åkerens nitrogenbehov.

Forbedrer lønnsomheten

Yara N-Tester kan være til hjelp for å styre gjødslingsmengden mot det optimale nitrogenbehovet. 

Gir miljøgevinst

Ved å ikke gjødsle med mer nitrogen enn åkeren trenger, reduseres risikoen for avrenning av nitrogen som er til overs når åkeren er høstet. Selv under vekstsesongen kan tapet av nitrogen reduseres, ved at vekstens totale nitrogenbehov deles opp i flere omganger, som delgjødsles etter plantenes behov. For sterk nitrogengjødsling kan føre til at risiko for soppsjukdommer som meldugg og legdepresset kan øke.

Aktuell i flere vekster 

Takket være omfattende forsøksvirksomhet i Norge og i andre land kan Yara N-Tester brukes i flere ulike vekster.

1. Høsthvete (stadie 37-45) 

2. Vårhvete (stadie 37-45) 

3. Frøeng av timotei (stadie 31-32) 

Hvert år skjer oppdateringer av korreksjonsfaktorer for ulike sorter. Vi oppdaterer utifra et voksende datagrunnlag og tilpasser anbefalingene til nye sorter på markedet.

Slik fungerer Yara N-Tester™ 

Forenklet kan Yara N-Tester beskrives som en klorofyll- eller "grønnfargemåler". Prinsippet er enkelt. En lysdiode sender en lysstråle gjennom bladet og en fotocelle måler hvor mye av lyset som absorberes. Jo mer lys som hindres av bladet, desto større er bladets innhold av klorofyll, som igjen er et indirekte mål på plantenes nitrogeninnhold. 

Absorbansen omsettes til en måleverdi som vises i displayet. En høy verdi indikerer et høyt nitrogeninnhold, noe som innebærer at det er behov for en mindre mengde med nitrogen i delgjødslingen. En lavere verdi i displayet tilsier at det er behov for en sterkere delgjødsling med nitrogen. I den nye modellen av Yara N-Tester vises ikke sifferverdien i displayet, men isteden vises anbefalt delgjødslingsmengde i kg N/ha. 

Siden Yara N-Tester gir et bilde av tilstanden til plantene ved målingstidspunktet anbefales det å gjerne måle veksten også uken i forkant av delgjødslingen for å se om veksten blir grønnere eller lysere inn mot delgjødslingtidspunktet. Dette gir et bilde på hvordan nitrogenleveransen er fra jorda, og kan være til hjelp for å vurdere om man skal høyne eller senke delgjødslingen utifra den måleverdien man har fått fram.

Vurder delgjødslingsbehovet! Yara N-Tester er et hjelpemiddel for å vurdere behovet for nitrogen ved delgjødsling. Man må ta hensyn til egen erfaring på skiftet, historisk proteininnhold i kornet, bruk av husdyrgjødsel, samt ulike faktorer som kan påvirke vekstens farge slik som svovel- eller magnesiummangel, vanntilgang eller oksygenmangel. Ta gjerne en titt på Yara N-Prognose for å se hvordan vekstsesongen så langt har påvirket jordas nitrogenmineralisering og åkerens nitrogenopptak. Se link her.