Yara Megalab™


  • Raske og eksakte resultater som sendes via nettet eller på e-post.
  • Komplett rapport om vekstenes næringsstatus
  • Gjødselprogrammer tilegnet hver veksts behov.

Hvorfor prioritere planteanlyse?

Megalab bladanalyser er ett viktig supplement til jordanalyse når du skal bestemme vekstens gjødselbehov. Riktig mengde gjødsel i rett tid, og på rett plass gir forutsetninger for en høy avling og bedre gjødseleffektivitet noe som er bra for din lønnsomhet og for miljøet. Megalab bladanalyser er derfor et effektivt verktøy for å tilpasse gjødselmengden og øke presisjonen, samtidig som du øker kunnskapen om dine skifter.

Hvordan ta ut en bladprøve. 

Hvilke produkter passer til min åker

Hva er planteanlyse

En planteanalyse viser avlingens totale innhold av alle viktige næringsstoffer. Dette gir informasjon om hvordan avlingen har absorbert plantens næringsstoffer fram til prøvetakingstidspunktet, om det er nok ernæring eller om det ikke er noe næringsstoff.Megalab prøvetaking

Basert på analysen gis befruktningsråd med fokus på bladgjødsling med makro- og mikronæringsstoffer. For tiden tilbys planteanalyse med gjødslingsråd for frokostblandinger, poteter, sukkerroer, mais, gress og oljefrø.

En analyse er en effektiv måte å fastsette riktig mengde næring på slik at overgjødsling unngås. Dette vil igjen begrense utslipp til miljøet, og være økonomisk gunstig for gårdbrukeren. Tilførsel av riktig mengde næring til rett tid gir gode avlinger på tross av at dette i enkelte tilfeller gir reduksjon i mengde gjødsel. Lovverket i enkelte land pålegger bønder å ha en gjødslingsplan basert på jordanalyser som tas ut med jevne mellomrom. Planteanalyser kan være en utmerket måte å justere gjødslingen for økt presisjon og dermed også for å begrense avrenningen til miljøet.

Hva er Megalab

Megalab er et internettbasert jord- og planteanalysesystem som opererer gjennom et nettverk av 30 laboratorier. Årlig utføres 200.000 jord- og planteanalyser på vegne av Yara for gårdbrukere over hele verden. Systemet har vært under utvikling siden 1990, og fungerer 365 dager i året, 24 timer i døgnet og sender ut anbefalinger for bruk av Yaras ulike produkter til kunder.

For spørsmål om prøvetaking, analyse, gjødslingsråd og produktanbefalinger, kontakt selgeren, rådgiveren eller en av Yaras agronomer.