Yara Megalab™

Et internettbasert jord- og planteanalysesystem som opererer gjennom et nettverk av 30 laboratorier. Årlig utføres 200.000 jord- og planteanalyser på vegne av Yara for gårdbrukere over hele verden.

Systemet har vært under utvikling siden 1990, og fungerer 365 dager i året, 24 timer i døgnet og sender ut anbefalinger for bruk av Yaras ulike produkter til kunder.

Megalab arbeider nå via et nettverk av partnerlaboratorier, som mottar og behandler data fra alle markeder. I Europa, Nord- og Søramerika, Australasia, Sørafrika og det Fjerne Østen mottar man informasjon fra Megalab-systemet.

Megalab™ service:

  • Raske og eksakte resultater som sendes via nettet eller på e-post.
    • Komplett rapport om vekstenes næringsstatus
    • Gjødselprogrammer tilegnet hver veksts behov.

 

Tolking av analyseresultatene er vesentlig

En analyse er en effektiv måte å fastsette riktig mengde næring på slik at overgjødsling unngås. Dette vil igjen begrense utslipp til miljøet, og være økonomisk gunstig for gårdbrukeren. Tilførsel av riktig mengde næring til rett tid gir gode avlinger på tross av at dette i enkelte tilfeller gir reduksjon i mengde gjødsel. Lovverket i enkelte land pålegger bønder å ha en gjødslingsplan basert på jordanalyser som tas ut med jevne mellomrom. Planteanalyser kan være en utmerket måte å justere gjødslingen for økt presisjon og dermed også for å begrense avrenningen til miljøet.

Er det første gangen du bruker Megalab™?

  • Kontakt oss i Yara eller din rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving
  • Følg prosedyrene nøye ved uttak av planteprøver
  • Fyll nøye ut databladet som sendes med hver prøve
  • Ved innsending til Megalab, husk å legg ved ferdigutfylt tollskjema for raskere svar
  • Motta resultatene på epost, gjennom Skifteplan eller via din rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving

 

Avdekk næringsmangler i korn og gras med Megalab bladanalyser og mobilapplikasjonen Yara CheckIT. Lær mer om dine egne skifter og avdekk avlingsbegrensede faktorer i dine korn- eller potetplanter. Prisen er 300 NOK per planteanalyse.  Kontakt din lokale rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving for prøveuttak.