Atfarm - presisjonsgjødsling har aldri vært enklere

Atfarm er et digitalt verktøy for å følge utviklingen på vekstene dine og lage en tilpasset gjødsling så enkelt som mulig.

Dette får du med atfarm

  • Biomassekart - kontinuerlig overvåking og sammenligning med forrige sesong etc.
  • Grunnlag for tildelingskart basert på Yara N-Sensoralgoritme (tilgjengelig som tillegg)
  • Atfarm app

Prøv atfarm nå

Hva gjør atfarm?

Atfarm lar deg se på nye biomassekart hver tredje dag så lenge skydekket muliggjør bilder. Bildene tas via ESA Sentinel 2-satellitter. Biomassekartet gir deg et innblikk i bestandets tetthet. Da får du en generell oversikt over veksten, og du kan også overvåke problemområder innen skiftet.

Hvis du er interessert i å tilpasse gjødsling i åkeren kan du bruke atfarm til å laste ned tildelingsfil som kan brukes direkte i gjødselsprederen din. Tildelingsfilen er basert på den velprøvde algoritmen som finnes i Yara N-Sensor og sikrer best mulig resultat.

Etter å ha anslått vekstens nitrogenopptak, gir algoritmen høyere N-mengder til områder med lavere N-opptak og lavere N-mengder til områder med høyere N-opptak. Dette gir best uttelling tidlig i sesongen, når veksten fremdeles kan kompensere for vekstforskjeller, f.eks. ved stimulering av busking.

Er du interessert og lurer på noe mer, les her