Yara har i en årrekke utviklet ulike teknologier til presisjonsgjødsling ved å kombinere Yaras kunnskap, erfaring og forskningsresultater med praktiske erfaringer fra bønder om plantenæring. Vi samler nå disse støtteverktøyene og -tjenestene i en paraply under begrepet "Yara Smart Farming". Her finner bonden avanserte digitale verktøy som bidrar til "smartere" plantedyrking gjennom optimalisert gjødsling. Det betyr riktig mengde, på rett sted og til rett tid.