Yara har i en årrekke utviklet ulike teknologier til presisjonsgjødsling ved å kombinere Yaras kunnskap, erfaring og forskningsresultater med praktiske erfaringer fra bønder om plantenæring. Vi samler nå disse støtteverktøyene og -tjenestene i en paraply under begrepet "Yara Smart Farming". Her finner bonden diverse verktøy som bidrar til "smartere" plantedyrking gjennom optimalisert gjødsling. Det betyr riktig mengde, på rett sted og til rett tid.